Občanská poradna školí v azylovém domě, Hláska listopad 2018

26.11.2018 - Projekt s názvem Finanční gramotnost, určený pro klienty azylového Domu pro ženy a matky s dětmi v Opavě, který provozuje Armáda spásy, odstartovala v říjnu Občanská poradna Charity Opava. Na klienty tak v průběhu tří měsíců čeká celkem deset dvouhodinových přednášek na různá témata, jejichž společným jmenovatelem je zodpovědné zacházení s penězi. Většina klientek tohoto azylového domu je zadlužena, nebo jsou v rizikovém prostředí, kde jim dluhy hrozí. Tříměsíční preventivní kurz doplněný o celou řadu praktických ukázek a rad by jim měl pomoci lépe se ve své situaci zorientovat. „Na realizaci tohoto projektu jsme dostali finance z nadace Naše dítě,“ říká vedoucí azylového domu Martina Řeháčková.

Děkujeme partnerům