Občanská poradna a Fénix se 1. ledna sloučí, klienty čeká komplexní péče v krizi

28.12.2023 - Charita Opava provozuje dlouhodobě v rámci svých poradenských služeb Občanskou poradnu nabízející sociálně-právní poradenství, a službu krizové pomoci Fénix poskytující pomoc pro lidi, kteří potřebují psychickou podporu formou krizové intervence. Praxe ale ukazuje, že nemalá část lidí, kteří se přijdou poradit do Občanské poradny, potřebuje z důvodu náročné situace, kterou procházejí, také psychologickou podporu, někteří i dlouhodobějšího charakteru. Tu však v současné době Charita Opava neposkytuje. Proto se Charita Opava rozhodla Občanskou poradnu a službu krizové pomoci Fénix transformovat do jednoho střediska, které zájemcům v případě potřeby poskytne kombinované sociálně-právní i psychologické poradenství.

Na naši duševní pohodu má vliv řada faktorů, například nejistota v době pandemie covidu-19, která u řady lidí s odezněním epidemie neskončila, pád životní úrovně, neschopnost najít zaměstnání, problémy rodině nebo v mezilidských vztazích a podobně. „To vše a řada dalších problémů může mít dopad nejen na osobní, ale i rodinný život. Situace klientů, kteří navštěvují Občanskou poradnu, tedy vyžaduje rovněž dlouhodobější psychickou podporu, přičemž bezplatná psychologická pomoc na Opavsku je nedostatečná s dlouhými čekacími dobami,“ vysvětluje důvody transformace vedoucí Občanské poradny Lucie Trunečková. „Výsledkem transformace bude pro obyvatele Opavy a okolí rozšíření služeb Občanské poradny o psychologické poradenství, a to anonymně, bezpečně, bez čekacích dob a tak jako dosud bezplatně,“ dodává a zdůrazňuje, že Občanská poradna bude i nadále poskytovat sociálně-právní poradenství ve stejném rozsahu, jako doposud.

Ke změně dojde od 1. ledna 2024, kdy se záběr Občanské poradny výrazně rozšíří ve prospěch klientů, kteří budou mít možnost řešit svou situaci komplexním způsobem jak po stránce sociálně-právní, tak v daných případech i po psychické stránce na jednom místě pod hlavičkou jedné služby. K 1. lednu 2024 také dojde k ukončení činnost Naděje- střediska krizové pomoci a služby krizové pomoci Fénix, jejíž agenda přejde právě na Občanskou poradnu.

Spojení zároveň umožní klientům prodloužit dobu poskytované psychologické podpory. Služba již nebude omezena na dobu základního ošetření krizové situace a může poskytnout i dlouhodobou psychologickou podporu pro osoby v složité životní situaci. „Plánujeme také rozšíření komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých se klienti mohou na službu obrátit, zaměření se na trend tohoto typu služeb, a to poskytování služeb formou online komunikací. Rovněž dojde k prodloužení provozní doby,“ vyjmenovává Lucie Trunečková další pozitiva změny.

Rozšíření služeb o psychologické poradenství reaguje rovněž na poptávku po psychologické pomoci, na kterou se často dlouho čeká a potřebným osobám se tak nemusí dostat potřebná psychologická podpora včas.

Děkujeme partnerům