Nové prostory Chráněných dílen Charity Opava si jako první prohlédli členové Klubu sv. Anežky

11.09.2020 - Privilegia prohlédnout si jako prvním nové prostory, kam se stěhují chráněné dílny Charity Opava, se v úterý 8. září dostalo členům Klubu sv. Anežky. A právem - vždyť mnozí z nich spojili s Charitou Opava kus života a stále jí zůstávají věrní. Po části zrekonstruovaného areálu bývalé strojní traktorové stanice pětadvacet členů tohoto dobrovolného sdružení Charity Opava provedli ředitel Jan Hanuš a jeho zástupce Tomáš Schaffartzik.

Exkurze zabrala i s posezením a malým pohoštěním dvě a půl hodiny. Není se co divit, vždyť musela obsáhnout prohlídku čtyř velkých hal a velké administrativní budovy. Kontrast mezi současnou podobnou areálu, kde najde práci přibližně 170 zdravotně handicapovaných zaměstnanců Charity Opava, vyvstal především při promítání fotografií zachycujících původní podobu zdevastovaných objektů. „Už teď vím, že se začnu pravidelně modlit za vedení Charity Opavy,“ zaznělo z úst jedné z návštěvnic poté, co Jana Hanuše a Tomáše Schaffartzika všichni odměnili potleskem.

Do čerstvě zkolaudovaného areálu se postupně stěhují charitní technické, tkací, vyšívací, keramické i kompletační dílny z Jaktaře, Vlaštoviček a Velkých Hoštic. Do konce září by si pak měli areál prohlédnout ještě před oficiálním uvedením do provozu také zaměstnanci všech středisek Charity Opava. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 8. října, kdy prostory nových Chráněných dílen Charity Opava za účasti mnoha hostů posvětí biskup Martin David.

Děkujeme partnerům