Nová auta z evropského projektu pomohou sociálním službám

29.07.2023 - Celkem devatenáct nových hybridních automobilů značky Toyota Yaris a čtyři elektrické vozy VW MULTIVAN si mohla pořídit Charita Opava díky evropskému projektu s názvem „Nová vozidla v Charitě Opava“. Osm sociálních služeb, mezi nimiž převažují terénní, si tak mohlo obnovit značně zastaralý vozový park, přičemž nová auta také splňují přísné požadavky na ekologický provoz. Projekt „Nová vozidla v Charitě Opava“ je spolufinancován Evropskou unii v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Projekt reagoval na výzvu IROP č. 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“. Ta je mimo jiné zaměřena na zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií covidu-19.

Jednou ze zásadních činností Charity jsou takzvané terénní služby, které pomáhají v domácím prostředí především lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Každý den v roce včetně víkendů a svátků vyjíždějí pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci k desítkám lidí na Opavsku, často i tam, kam žádná jiná terénní sociální služba dojíždět nechce nebo nemůže. Nejinak tomu bylo i časech pandemie covidu-19. Vozový park automobilů, které jsou k této službě zapotřebí, vyžaduje velkou péči, ale i tak vzhledem k nepřetržitému provozu dochází k rychlému opotřebování vozidel a jejich nutné výměně. Stav, kdy Charita Opava disponovala mnoha zastaralými a nespolehlivými vozidly, jejichž obměnu si nemohla z finančních důvodů dovolit, je naštěstí minulostí. Díky evropskému projektu se nám podařilo získat nové ekologické vozy a zastaralý vozový park zčásti obnovit. Nová vozidla, která budou sloužit především pečovatelské službě, jsou nejen spolehlivá, ale také ekologická. „Díky novým autům tak u Vás budeme moci být včas pokaždé, když budete doma potřebovat služby našich pracovníků,“ říká ředitel Charity Opava Jan Hanuš. A nejen to, sociální služby v domácím prostředí budeme moci poskytnout více lidem. To je výrazná pomoc rovněž pro pečující osoby, které budou mít větší možnost se například vrátit do zaměstnání nebo si od náročné péče odpočinout a trávit více času s ostatními členy rodiny. Vozy MULTIVAN, které používají denní stacionář Mraveneček a Denní stacionář pro seniory jsou navíc opatřeny výsuvnou sedačkou pro lepší nastupování klientů.

Na financování spoluúčasti tohoto projektu použila Charita Opava peníze z letošní Tříkrálové sbírky. „Děkujeme,“ vzkazuje závěrem Jan Hanuš.

Děkujeme partnerům