Náš partner EKOLAMP hlídá dopady nové legislativy

23.02.2024 - Mezi další komodity, u kterých se uvažuje o zavedení recyklačních příspěvků, patří oblečení, nábytek či hračky. Připravované změny mohou teoreticky postihnout i výrobce elektrozařízení sdružených v kolektivním systému EKOLAMP, který je partnerem Chráněných dílen Charity Opava.

Ministerstvo životního prostředí totiž zvažuje zpoplatnění výrobků, které končí v komunálním odpadu, a na které výrobci či distributoři neodvádějí příspěvek na jejich likvidaci. Mezi takové výrobky patří například matrace, nábytek, barvy a laky, plastové hračky i noviny a letáky. Podle ministerstva je spravedlivější zahrnout do separace a poplatků za likvidaci maximum výrobků, protože dnes se odpad likviduje za peníze obcí a občanů. Ve výsledku taková „daň“ za odpad může zvýšit cenu výrobků na trhu, ale snížit poplatky za komunální odpad v jednotlivých obcích.

Na likvidaci a recyklaci nebezpečného odpadu a tím také na zlepšování životního prostředí se podílejí také Chráněné dílny Charity Opava. Děje se to díky spolupráci se společnostmi zajišťujícími celostátní systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení včetně neziskové společnosti EKOLAMP. „Pečlivě proto sledujeme vývoj legislativy a v případě potřeby budeme naše výrobce včas informovat,“ uvádí společnost EKOLAMP ve svém prohlášení k případnému zavedení recyklačních poplatků.

Děkujeme partnerům