Nadační fond Tesco pomohl

18.11.2011 - Koledníci Tříkrálové sbírky budou mít co pít. Nadační fond Tesco jim věnoval nápoje...
Nadační fond Tesco věnoval Charitě Opava pro koledníky Tříkrálové sbírky ovocné nápoje, které je osvěží během slavnostního vyhlášení výsledků sbírky v opavském kině Mír, a to 26. ledna v 15.30 hodin.
 
Děkujeme za podporu a pomoc

Děkujeme partnerům