Na startu nového roku je tu i první Domovník s letopočtem 2021!

01.01.2021 - Rok 2020, se kterým jsme se právě rozloučili, byl nečekaně těžký, a mnoho problémů a nejistot si bohužel neseme i do roku dalšího. V lednu roku 2020 jsme nemohli tušit, jak se vše v našich životech ze dne na dne změní, co vše budeme muset náhle zvládat, jaká nezvyklá rozhodnutí budeme muset přijmout. V Charitě Opava ale víme, že naši pracovníci loňským rokem prošli se ctí, a to nám dává sílu a naději, že obstojíme i v roce letošním.

Čeká nás v něm mnohé, kromě pravidelně služby klientům to hned na počátku bude snaha uprostřed krize uspořádat Tříkrálovou sbírku tak, aby k Vám radostná zvěst došla i v této době. Aby k Vám došla této době navzdory. Také o tom přinášíme zprávy v prvním Domovníku roku 2021. Děkujeme, že jste s námi.

První Domovník roku 2021 najdete zde:

Domovník 1/2021

Děkujeme partnerům