Na Den otevřených dveří dorazili do Vlaštoviček místní, děti, kolegové s klienty a nakonec i ředitel

04.10.2023 - Velmi hojná byla ve středu 27. září účast na Dni otevřených dveří v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy. Na prohlídku dorazili místní občané, tak kolegové z jiných sociálních služeb i se svými klienty i děti z mateřské a základní školy. A nakonec přišel i ředitel…

„Kromě občanů z Vlaštoviček se k nám přijeli podívat také kolegové z chráněného bydlení a domu se zvláštním režimem z Pržna, pracovníci z Denního stacionáře Domovinka v Opavě a jejich klienti,“ vyjmenovává návštěvy vedoucí služby chráněného bydlení Domu sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Janků, Kromě toho se do Vlaštoviček přišly podívat také děti místní mateřské školy a žáci druhé třídy základní školy v Kobeřicích. A na samotný závěr Dne otevřených dveří dorazili také ředitel Charity Opava Jan Hanuš s manželkou a manažerka Pavlína Králová.

Velké poděkování by Zuzana Janků ráda poslala zaměstnancům a klientům socioterapeutické dílny Radost, kteří zde během celého dne chystali pro návštěvníky ve své pojízdné kavárně výbornou kávu. „A poděkování patří také všem zaměstnancům chráněného bydlení a sociální rehabilitace ve Vlaštovičkách za důkladnou přípravu dne otevřených dveří a aktivní přístup v průběhu celého trvání této akce,“ vzkazuje závěrem Zuzana Janků.

Děkujeme partnerům