Máte doma seniora?

07.04.2010 - Nový projekt Charity Opava pro všechny, kteří doma pečují o seniora. První setkání 21. dubna v Denním stacionáři pro seniory na Masarykově 39 v Opavě...
Máte doma seniora? To není jen otázka, ale také název nového projektu Charity Opava, jehož cílem je pomáhat osobám a rodinám, které v domácím prostředí pečují o někoho blízkého v pokročilém věku.
 
S projektem přichází Denní stacionář pro seniory a jeho autorkami jsou vedoucí stacionáře Jana Řehulková a manažerka sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení Petra Thiemlová. „Lidé se sice dožívají stále vyššího věku, ale zároveň se nevyhnou nejrůznějším neduhům spojeným se stářím. Někdy přicházejí změny pomalu, jindy udeří jako blesk z čistého nebe. Jednou za mnou přišla starší paní, která měla doma manžela s Alzheimerovou nemocí. Plakala a říkala, že o tom nic neví, jestli bych jí nepůjčila nějakou literaturu, aby věděla jak o něj pečovat,“ vzpomíná Jana Řehulková na jeden z prvních impulsů a dodává, že takových lidí je hodně. Mnozí vůbec nevědí na koho se obrátit, kdo by jim s péčí pomohl. Zpočátku, když zjistí, že se jejich blízký začal chovat jinak, než byli zvyklí, mají obvykle pocit, že jim dělá naschvály nebo chce na sebe upozornit. Většinou se ale jedná o nezvratný stav. Když se loni v rámci komunitního plánování diskutovalo na toto téma, bylo jasné, že podobná služba je v Opavě potřebná, ale chybí.
 
„Rozhodly jsme se, že do toho půjdeme a využijeme přitom dlouholeté zkušenosti, které máme. Už šest let totiž v denním stacionáři pořádáme setkávání rodin našich klientů. Mnohým to pomohlo vyrovnat se s novou situací, utvrdili se v tom, že jejich staří rodiče nejsou výjimkou a že jejich změněné chování nejsou naschvály. Když lidé vědí, jak správně o seniory pečovat, dělají to rádi a ani neuvažují, že by je na sklonku jejich života umístili do ústavního zařízení,“ pokračuje Jana Řehulková. Cílem projektu je, aby se rodinní pečovatelé setkávali,vzájemně se povzbuzovali a podporovali, aby si přitom předávali zkušenosti, podělili se o radost i smutek. Denní stacionář jim pomůže přednáškovou činností na aktuální témata, odborným poradenstvím a také vlídným slovem. Vždyť má z čeho čerpat. Projekt už byl představen na komunitním plánování, kde dostal zelenou. Petra Thiemlová si od něj slibuje, že se více upevní domácí péče, zvláště s ohledem na fakt, že čekací lhůty v pobytových zařízeních pro seniory jsou v Opavě dlouhé: „Když se rodiny seznámí s nabízenou pomocí a pochopí, že díky ambulantním a terénním službám lze zvládnout i hodně obtížné situace, senioři tak budou moci zůstávat déle doma.“
 
Setkání v rámci projektu „Máte doma seniora?“ se budou konat čtyřikrát ročně a první se uskuteční již ve středu 21. dubna v 15.30 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Masarykově ulici 39 v Opavě. Na programu budou informace o dávkách pro zdravotně postižené, příspěvcích na péči a informace o sociálních službách na území Opavy.

Děkujeme partnerům