Koordinátoři Tříkrálové sbírky navštívili Charitu Opava

17.10.2005 - Hlavní koordinátorka sbírky v Charitě Opava Petra Kretková pozvala koordinátory koledníčků z okolních vesnic do Charity na návštěvu. V rámci akce „Toulavý autobus“ měli možnost si prohlédnout všechna střediska Charity Opava. Díky návštěvě se mohli koordinátoři osobně přesvědčit, na jaký účel připadly peníze, které byly ve sbírce v letošním roce vybrány.
Hlavní koordinátorka sbírky v Charitě Opava Petra Kretková pozvala koordinátory koledníčků z okolních vesnic do Charity na návštěvu. V rámci akce „Toulavý autobus“ měli možnost si prohlédnout všechna střediska Charity Opava. Díky návštěvě se mohli koordinátoři osobně přesvědčit, na jaký účel připadly peníze, které byly ve sbírce v letošním roce vybrány.

Vedoucí ochotně a zajímavě představili svá střediska. Během návštěvy padaly dotazy typu – proč je podobných zařízení tak málo, kde na to berete peníze, proč stát nepodporuje více tak potřebné projekty...

Bylo opravdu vidět, že těmto lidem není činnost charity lhostejná. Neustále projevovali obdiv lidem, kteří v Charitě Opava pracují a často jim vyslovovali svou podporu. Důkazem toho je fakt, že se už nyní připravují na sbírku, která proběhne již tradičně začátkem nového roku.

"Děkuji za všechny za dnešní krásný den, který jsme prožili v toulavém autobuse po střediscích Charity Opava. Myslím, že v každém z nás se probudila ještě větší chuť pomáhat potřebným, a že jsme si všichni uvědomili, jak důležité je všude do světa dávat vědět o těchto aktivitách. Děkujeme!"

Děkujeme partnerům