Kniha o Charitě Opava již v prodeji

10.05.2010 - V Krámku u Josífka na Kolářské ulici si již můžete koupit za 99,- Kč knihu "20 zastavení v Charitě Opava". Zakoupit ji můžete i na jednotlivých střediscích.
Kniha, kterou jsme vydali k 20. výročí vzniku Charity Opava, je již v prodeji. Za 99,- Kč ji můžete zakoupit na všech střediscích Charity a především v Krámku u Josífka na Kolářské ulici v Opavě, poblíž kina Mír.
 
Kniha „20 zastavení v Charitě Opava“ je tištěná na křídovém papíře a je kompilací článků, publikovaných v charitních tiskovinách. Doplňují ji stovky dobových fotografií, které za ta léta nafotili zaměstnanci Charity a zachytili na nich tváře jedinečných lidí a neopakovatelné okamžiky a události. Ve dvaceti kapitolách je zachycena historie i současnost služby lidem Opavska, dvacet let usilovné práce našich dobrovolníků a zaměstnanců. Tito lidé ze sebe každodenně vydávají to nejlepší, co v nich je, pro dobro druhých. Kniha prezentuje všechna charitní střediska a dává, alespoň letmo, nahlédnout i do osudů těch, kteří Charitu budovali nebo těch, kteří ji v těžkých obdobích svých životů potřebovali – našich klientů.
 
Publikaci „20 zastavení v Charitě Opava“ s využitím grafických návrhů Václava Burdy sestavila Štěpánka Gecová.

Děkujeme partnerům