Home office je pro pracovníky ředitelství Charity Opava jednoduší díky notebooku od ČSOB

10.02.2021 - Práci z domu musí z důvodu karantény vykonávat každou chvíli někdo z pracovníků ředitelství Charity Opava. Od letošního roku je to jednodušší díky novému notebooku, který je na ředitelství k dispozici všem odkázaným na home office. Charita Opava si ho mohla pořídit díky daru dvacet tisíc korun od Československé obchodní banky.

Dar byl určen právě na pořízení notebooku.

Děkujeme!

Děkujeme partnerům