Hledáme vedoucí kolednických skupinek

21.12.2009 - Jubilejní Tříkrálová sbírka se blíží. Uskuteční se ve dnech 1. – 11. ledna a Charita Opava v této souvislosti hledá pro koledování v Opavě i v obcích celého okresu vedoucí skupinek koledníků. Uvítáme dospělé osoby a mládež starší patnácti let, kteří mají chuť pomoci dobré věci. Stejně jako loni je výtěžek určen seniorům, především těm, o které se Charita Opava stará v rámci pečovatelské, ošetřovatelské a hospicové služby. Část bude poskytnuta rovněž Dennímu stacionáři pro seniory. Informace u paní Gilíkové: 604 175 518 a rovněž na webových stránkách www.charitaopava.cz.
Jubilejní Tříkrálová sbírka se blíží. Uskuteční se ve dnech 1. – 11. ledna a Charita Opava v této souvislosti hledá pro koledování v Opavě i v obcích celého okresu vedoucí skupinek koledníků. Uvítáme dospělé osoby a mládež starší patnácti let, kteří mají chuť pomoci dobré věci. Stejně jako loni je výtěžek určen seniorům, především těm, o které se Charita Opava stará v rámci pečovatelské, ošetřovatelské a hospicové služby. Část bude poskytnuta rovněž Dennímu stacionáři pro seniory.

Informace u paní Gilíkové: 604 175 518 a rovněž na webových stránkách www.charitaopava.cz.

Děkujeme partnerům