Hledáme tříkrálové koledníky

09.12.2011 - Tříkrálová sbírka 2012 už je za dveřmi. Stále hledáme koledníky i vedoucí skupinek!
Příští Tříkrálová sbírka, kterou v jednasedmdesáti obcích na Opavsku pořádá Charita Opava, se uskuteční ve dnech od 1. do 12. ledna 2012. Do kasiček Tříkrálové sbírky 2011 jste přispěli částkou 1.338.168,- Kč, kterými jste podpořili seniory a nemocné v charitní péči a také nevidomé v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. Na humanitární účely v České republice i ve světě z vybrané sumy odešlo 35 % prostředků, což je pravidlem každé Tříkrálové sbírky.
 
Chcete-li se stát koledníkem Tříkrálové sbírky, přihlaste se koordinátorce TKS Marii Gilíkové, a to e-mailem na adrese: gilikova@charitaopava.cz nebo telefonicky: 604 175 518. Hledáme nejen malé, ale i velké – vedoucí skupinek. Vedoucí skupiny musí být starší 15 let.
 
Součásí Tříkrálové sbírky 2012 bude výtvarná soutěž pro koledníky. Zatímco v minulých letech si děti zdobily korunky, což určitě udělají i tentokrát, soutěž se bude týkat tříkrálových komet, které patří do výbavy koledníka. Komu se asi podaří vyrobit a zkrášlit svou kometu tak, aby byla nejkrásnější?
 
Podmínky soutěže budou sděleny 5. ledna 2012 v kostele sv. Vojtěcha po mši svaté, která začne v 15 hodin. Těm, kteří nejsou z Opavy, nebo nebudou moci na mši přijít připomínáme, že nazdobené komety je nutno odevzdat do 16. ledna 2012 v Denním stacionáři na Masarykově ulici 39 v době od 7 do 15 hodin, nebo v Charitě Opava na ulici Přemyslovců 26 v Opavě – Jaktaři v době od 6 do 16 hodin. Komety označte jménem, adresou, telefonem a věkem autora. Pozor, soutěží se o zajímavé ceny, takže vymýšlejte a zdobte třeba už nyní!
 

Děkujeme partnerům