Fotosoutěž MŮJ SVĚT vyhlašuje jubilejní 10. ročník!

30.10.2017 - Jubilejní desátý ročník fotosoutěže MŮJ SVĚT pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charity celé republiky vyhlašuje Charita Opava. Přihlaste se do něj i vy!

Jubilejní desátý ročník fotosoutěže MŮJ SVĚT pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charity celé republiky vyhlašuje Charita Opava. Přihlaste se do něj i vy!

Charita Opava právě vyhlásila v pořadí již desátý ročník fotosoutěže MŮJ SVĚT. Opět se bude soutěžit v kategoriích Portrét, Život kolem nás a již zmíněné kategorii pro klienty Jak to vidím já. Podrobná pravidla soutěže, do níž je možno posílat snímky až do konce ledna příštího roku, najdete na přiloženém letáku.

Kořeny soutěže, která právě vstupuje do desátého ročníku, sahají do roku 2007 – tehdejší pracovníci PR oddělení Charity Opava Ludmila Vicherková a Marek Chovanec se spolu se Štefanem Gúberem z Chráněné dílny sv. Josefa zamýšleli nad tím, jak lidem atraktivně představit práci Charity. A protože Štefan Gúber byl absolventem Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, napadlo je uspořádat fotosoutěž s tématikou charitní práce.

Když pak na webu vyhlásili první ročník fotosoutěže MŮJ SVĚT, jehož název vymyslel Štefan, vůbec je nenapadlo, že stojí u začátku uznávaného klání amatérských fotografů z Charit celé České republiky. Zájem o účast v prvním ročníku byl totiž tak velký, že se rozhodli vyhlásit i ročník druhý. A v těchto dnech už fotosoutěž MŮJ SVĚT slavnostně vstupuje do jubilejního desátého ročníku.

Fotosoutěž MŮJ SVĚT je od samého počátku spjata se jmény světoznámého fotografa prof. Jindřicha Štreita a Doc. Jiří Siostrzonka z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, kteří rok co rok pravidelně zasedají v odborné komisi, hodnotící stovky fotografií a účastní se také slavnostního vyhlašování výsledků. To již několik let může díky přízni zdejšího vedení probíhat v krásných prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě, kde jsou následně vítězné fotografie k vidění na výstavě.

Okruh amatérských fotografů, kterým je soutěž určena, se kromě zaměstnanců a dobrovolníků časem rozrostl také o klienty Charity celé České republiky. Všichni dohromady již deset let zaznamenávají prchavé okamžiky radosti i smutku, vzájemného porozumění a souznění a dalších neopakovatelných emocí, s nimiž se setkávají při své záslužné sociální práci pro druhé. Patronát nad novou kategorií pro klienty, nazvanou „Jak to vidím já“, převzala v roce 2013 společnost ASEKOL, která je od té doby partnerem soutěže.

Od samého začátku soutěže jsou vítězné snímky po vernisáži vystavovány v řadě měst České republiky, přičemž zájem o pořádání výstavy rok od roku roste. Původní záměr pořadatelů z roku 2017 se tak naplňuje více než vrchovatě.

klikni pro velký obrázek

Děkujeme partnerům