Dobrá věc se podařila

11.09.2003 - Dobrá věc se podařila Letos Charita Opava díky penězům, vybraným při příjmu obnošeného šatstva ve Středisku vzájemné pomoci, podpořila letní tábor pro děti ze Zakarpatské Ukrajiny, konkrétně z oblasti Usť-Čorné. Tábor pořádala Charita Hlučín v jedné z nejchudších oblastí Ukrajiny (v Tjačivském regionu), kterou v roce 1998 a 2001 postihly ničivé povodně.
Letos Charita Opava díky penězům, vybraným při příjmu obnošeného šatstva ve Středisku vzájemné pomoci, podpořila letní tábor pro děti ze Zakarpatské Ukrajiny, konkrétně z oblasti Usť-Čorné. Tábor pořádala Charita Hlučín v jedné z nejchudších oblastí Ukrajiny (v Tjačivském regionu), kterou v roce 1998 a 2001 postihly ničivé povodně.

Od 8. srpna do 13. srpna 2003 děti prožily týden plný her i dobrodružství. A co je důležité, nám ostatním vznikla nová, smysluplná možnost humanitární pomoci. Díky mnohým dárcům dorazily do Usť-Čorné spacáky, karimatky, kotlíky, stany, míče, peníze na jídlo a další materiální pomoc. Středisko vzájemné pomoci Charity Opava přispělo 16 175,10 Kč. Dary pomohly vytvořit nezbytné zázemí nejen pro letošní, ale i další tábory či případné vzdělávací akce pro mládež a učitele.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se takto i jakkoli jinak zasloužili o to, že pro 60 dětí z Ukrajiny byly letošní prázdniny jiné než obvykle.

Děkujeme partnerům