Do roku 2020 s novými trezory i novým nábytkem. Kraj podpořil dva projekty chráněného bydlení

08.01.2020 - Hned dvakrát podpořil Moravskoslezský kraj Charitu Opava z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji. Prospěch z toho měli klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené i Chráněného bydlení pro duševně nemocné.

Pod zámkem. Takto dvojznačně se jmenuje první z podpořených projektů, o který zažádalo středisko Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené. „U klientů vnímáme častý deficit při samostatném hospodaření s financemi. Klienti stále častěji projevují zájem o úschovu svých financí, ať už našetřené částky nebo pravidelného měsíčního příjmu,“ uvádí se v projektu. Byty uživatelů totiž nebyly vybaveny žádnou uzamykatelnou skříní, ve které by si uživatelé mohli bezpečně uschovat cenné věci. To už je naštěstí minulost, protože díky krajské dotaci se podařilo do dvaceti bytů pořídit a zabudovat bezpečnostní trezor na klíč. Díky tomu došlo nejen k ochraně majetku klientů, ale především k jejich větší samostatnosti při hospodaření s finančními prostředky.

Projekt Pod zámkem ale myslel také na další potřebu klientů. Ti se museli z důvodu svého handicapu často obracet na pracovníky s prosbou o vyhledání informací různého charakteru. Možnost získat samostatně informace například o jízdních řádech, provozní době ordinací a institucí, kulturních programech a podobně, jim nyní zajistí dva nové stolní počítače se speciálním programem. Celkově přispěl MSK na tento projekt částkou 62.100 korun.

Z druhého projektu mají radost klienti střediska Chráněného bydlení pro duševně nemocné, které Charita Opava poskytuje v bytových domech na Komenského a Kylešovská. Zatímco ale půdní prostory na Komenského nedávno prošly rekonstrukcí a jsou plně vybaveny, v ostatní bytech jste ještě nedávno mohli spatřit velmi starý nábytek, který Charita Opava dostala kdysi dávno formou darů, z vyřazených fondů a podobně, čemuž odpovídala tomu i jejich kvalita i opotřebení. Díky krajské dotaci si ale mohli i zde pořídit hned deset nových nábytkových sestav v celkové hodnotě 130.500 korun.

Po dobu pobytu v sociální službě se klientům stává chráněný byt domovem. Délka pobytu se různí v závislosti na jejich individuálních možnostech a schopnostech. Základní doba pobytu je v délce dvou let, může ale být i delší. Klienti přicházející do chráněného bydlení, disponují často pouze osobními věcmi, nemají finanční prostředky na pořízení jakéhokoli vybavení domácnosti. Přitom prostředí, ve kterém tráví svůj čas, nemalou měrou ovlivňuje kvalitu jejich života. „Věříme, že optimističtější prostředí bytu také přispěje k duševní pohodě a stabilizaci duševního onemocnění,“ píše se v projektu. Nové vybavení bytů také zvýší funkčnost bytových jednotek, díky čemuž mohou být služby klientů zase o něco kvalitnější. Děkujeme!

Děkujeme partnerům