Denní stacionář pro seniory má díky kraji nové invalidní vozíky

21.12.2023 - Z deseti nových a velmi potřebných invalidních vozíků se raduje Denní stacionář pro seniory, středisko Charity Opava pečující o osoby ve věku nad šedesát let, které přes den nemohou nebo nechtějí zůstávat doma samy. Zaměstnanci stacionáře zde pro ně připravují atraktivní program, který podporuje jejich soběstačnost i zlepšení fyzické a psychické schopnosti. Aktivní trávení dne má například podobu mezigeneračního setkávání, procházek, výletů či návštěv různých společenských a kulturních akcí.

Velká skupina především starších klientů se již ovšem potýká s fyzickým omezením, ve stacionáři tedy k jejich přemístění potřebují invalidní vozíky. Díky příspěvku Moravskoslezské kraje jich zde nedávno získali hned deset.

„Princip denního stacionáře je postaven na tom, že klienti u nás tráví jen část dne, ale jinak zůstávají součástí svého přirozeného společenství, většinou rodiny,“ vysvětluje vedoucí stacionáře Jana Řehulková. „S každým klientem je vypracováván individuální plán péče, ve kterém se uživatel služby zaměřuje se svým klíčovým pracovníkem na své cíle a potřeby. Abychom ale tyto potřeby klientů mohli lépe naplňovat, potřebovali jsme již nutně obnovit silně opotřebované kompenzační pomůcky, především invalidní vozíky, které musíme vlastnit,“ pokračuje dále vedoucí. Většina klientů stacionáře totiž využívá také doplňkovou službu, kterou je přeprava do stacionáře a zpět domů. Z technických důvodů není možné, aby se zároveň s touto dopravou převážely rovněž potřebné invalidní vozíky.

&Moravskoslezský kraj podpořil Denní stacionář pro seniory díky projektu Snadnější mobilita financovaného z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023. Dotaci ve výši 57 tisíc korun doplnila Charita Opava v rámci spoluúčasti částkou 14.300 korun. Děkujeme!

Děkujeme partnerům