Děkujeme, že jste doprovázeli své blízké doma... Na mši sv. jsme si připomněli zemřelé klienty hospice

22.11.2023 - Mše sv. za klienty mobilního hospice Charity Opava Pokojný přístav, kteří odešli na věčnost v tomto kalendářním roce, sloužil ve středu 22. listopadu večer v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě o. Klement Rečlo. Rodinní příslušníci zemřelých klientů za letošní rok kostel zcela zaplnili.

Sestry Pokojného přístavu při vstupu do kostela rozdávaly návštěvníkům svíčky, které pak mohli před oltářem zapálit se vzpomínkou na své blízké zesnulé. Přítomné na počátku mše sv. pozdravili ředitel Charity Opava Jan Hanuš a vedoucí Pokojného přístavu Eva Mertová. „Chtěla bych Vám všem poděkovat za to, že jste doprovodili své blízké doma, že jste se o ně starali a že jsme Vám u toho mohli pomáhat,“ řekla mimo jiné Eva Mertová, jejíž tým účastníci mše odměnili potleskem.

Mši sv. za zemřelé klienty zorganizoval tým Pokojného přístavu. Sloužil ji stěbořický kněz a spolupracovník mobilního hospice o. Klement Rečlo, na varhany hrál lékař Pokojného přístavu Petr Štěpánek a zpěvem mši doprovodila schola pod vedením Marie Hanušové.

Tradice mší svatých sloužených za zemřelé klienty Pokojného přístavu v dušičkovém měsíci trvá již od roku 2011. Pozůstalí se zde mohou při vzpomínce na své blízké zároveň znovu potkat se členy Pokojného přístavu, kteří jim pomáhali zvládnout náročné chvíle doprovázení blízkých, poděkovat jim a podělit se o vzpomínky. Po mši sv. se totiž před kostelem rozléval horký alkoholický i nealkoholický punč, u něhož opět docházelo k dojemným setkáním, protože společně prožité chvíle zdravotní sestry i pozůstalé často velmi sblíží.

Tým Pokojného přístavu letos dosud doprovodil v posledních chvílích života v domácím prostředí s plnou odbornou a láskyplnou péčí více než dvě stě klientů z Opavska.

Na setkání se do zapečetěné pokladničky pro mobilní hospic vybralo přes osmnáct tisíc korun. Děkujeme!

Děkujeme partnerům