Co stanoviště, to jedno charitní středisko. Bavili jsme se na vydařeném Sluníčkovém odpoledni

16.06.2023 - Co stanoviště s úkoly, to jiné středisko Charity Opava. Tradiční předprázdninové setkání pro koledníky Tříkrálové sbírky a další příznivce a přátele Charity Opava se letos neslo v duchu připomenutí toho, kde všude a jak pomáhají jednotlivá charitní střediska. V pátek 16. června odpoledne se do areálu ředitelství Charity Opava v Jaktaři přišly pobavit přibližně tři stovky mladých i velkých návštěvníků. A nikdo z nich určitě nelitoval, protože kromě soutěží bylo připraveno také několik tanečních a pěveckých vystoupení, skákací hrad, malování na obličej či výborné jídlo a pití. A dokonce přišel i klokan Skippy.

Činnost jednotlivých charitních středisek přiblížilo soutěžícím dětem celkem deset stanovišť. Na stanovišti sociálně terapeutické dílny Radost měly děti za úkol vystřihnout a namalovat motýlka, Občanská poradna připravila řešení kvízů, Dům sv. Cyrila a Metoděje přichystal atraktivní zvukovou střelbu a chůzi se zakrytýma očima a slepeckou holí. Na stanovišti pečovatelské služby si mohly děti vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, u mobilního hospice Pokojný přístav masáž srdce a práci zdravotních sestřiček při odebírání krve jim přiblížilo stanoviště Charitní ošetřovatelské služby. Chráněné dílny připravily soutěž v separování odpadu, Mraveneček nabídl vyzkoušení pomůcek rozvíjejících jemnou motoriku a Denní stacionář pro seniory procvičil paměť soutěžících.

Za splnění každého úkolu dostaly děti razítko na soutěžní kartu, a po zvládnutí všech stanovišť je čekalo losování o zajímavé ceny. Klokan Skippy rozdával dětem nanuky a všichni si užívali skvělé jídlo i pití včetně lahodné kávy z Kavárny pro Radost.

Na pestrém programu a výborné náladě mají svými vystoupeními podíl také děti z mateřské školy Sluníčko, mažoretky Banimo, děti Základní a Praktické školy Slezského odboje a diskžokej Petr. A rovněž celá řada sponzorů, jejich výčet najdete na fotografii pod tímto článkem. Děkujeme!

Na závěr vydařeného setkání lidí Charity Opava a jejich příznivců se sice nad Jaktaří začaly honit mraky, ale nakonec nespadla ani kapka deště. Vždyť tohle odpoledne bylo přece Sluníčkové! Tak přejeme co nejkrásnější prázdniny a dovolené!

Děkujeme partnerům