Chráněné dílny získaly prestižní audit organizace WEEELABEX

24.02.2021 - Audit renomované mezinárodní organizace WEEELABEX pro velké domácí spotřebiče úspěšně ukončila Charita Opava, respektive její Chráněné dílny. „Celkový výsledek auditu je velice dobrý a proto je Charita Opava doporučena pro certifikaci,“ uvádí v oznamovacím dopise auditor organizace WEEELABEX Daniel Pícha. Audit si zadala nezisková společnost Elektrowin, která provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Charita Opava je mezi řadou evropských firem teprve sedmou českou firmou, která se stala držitelem tohoto prestižního auditu.

Společnost Elektrowin patří mezi dlouholeté a důležité partnery Charity Opava, jejímž Chráněným dílnám dodává spotřebiče k likvidaci a přispívá tak k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

„Děkuji všem zúčastněným za spolupráci a panu Schaffartzikovi gratuluji k vynikajícímu výsledku, kterému zejména pomohla i nová provozovna a související technické zázemí a samozřejmě také zkušenosti pracovníků,“ dodává Daniel Pícha s odkazem na nově zrekonstruované prostory, kam se nedávno sestěhovaly téměř všechny chráněné dílny Charity Opava.

S gratulací se připojila také provozní ředitelka společnosti Elektrowin Tereza Ulverová. „Mám velikou radost a panu Schaffartzikovi gratuluji,“ píše. „Ani na chvilku jsem nepochybovala, že by Charita Opava měla mít se získáním certifikátu problémy,“ doplňuje s uznáním. A uznání připojuje také předseda představenstva Elektrowinu Roman Tvrzník. „Připojuji se ke gratulaci p. Schaffartzikovi. Obzvláště v dnešní hektické době je to obdivuhodný výsledek,“ uvádí a dodává, že je velmi rád, že se počátkem října mohl osobně zúčastnit slavnostního otevření nových prostor Chráněných dílen Charity Opava. „Nové prostory rozhodně prospěly ke zdárnému průběhu auditu,“ potvrzuje a svůj vzkaz uzavírá přáním, aby jeho spolupracovníci Charitě Opava aktivně pomohli s odbytem materiálů, které zvýší procento recyklace.

Organizace WEEELABEX je samostatný akreditovaný právní subjekt se sídlem v Praze, který řídí školení auditorů, monitoruje auditorské činnosti a schvaluje (seznam) „provozovatelů WEEELABEX“ ( https://www.weeelabex.org/operators-list ). Jedná se o mezinárodní neziskovou organizaci - nebo podle českého práva „sdružení právnických osob s mezinárodním členstvím“ - jejímž členem jsou systémy WEEELABEX (systémy shody výrobců WEEE). Výsledkem auditorských činností je osvědčení, že procesy (dodavatelů) odpovídají standardům WEEELABEX nebo ekvivalentním požadavkům.

Provozovatelé, kteří prošli procesem WEEELABEX CV (ověření shody) pro proces nebo procesy prováděné v jejich zařízení, se označují jako „operátoři WEEELABEX. Pouze ty procesy (a operátoři WEEELABEX), u nichž bylo potvrzeno, že jsou v souladu s postupy CV, budou uznány a uvedeny na webových stránkách WEEELABEX.

WEEELABEX je zkratka („WEEE LABel of Excelence“) projektu, který založilo WEEE Forum ve spolupráci se zúčastněnými stranami z komunity producentů a zpracovatelského průmyslu. Jeho cílem je na jedné straně navrhnout soubor evropských norem týkajících se sběru, třídění, skladování, přepravy, přípravy k opětovnému použití, zpracování, zpracování a likvidace všech druhů OEEZ a na straně druhé, harmonizovaný soubor pravidel a postupů, které zajistí ověřování shody.

Organizace WEEELABEX dosáhla velmi důležitého milníku získáním „osvědčení o akreditaci“. Akreditaci potvrdil Český institut pro akreditaci (CAI), člen Mezinárodního akreditačního fóra (IAF). Akreditace systému WEEELABEX je použitelná v celé Evropě a dokonce i na celém světě.

Akreditace znamená, že celý proces certifikace je plně v souladu s renomovanými mezinárodními normami (ISO 17024 a ISO 17065), což zajišťuje vysokou kvalitu a uznání certifikátů vydaných organizací WEEELABEX.

https://www.weeelabex.org/

Děkujeme partnerům