Charitní pečovatelská služba jede k Vám, díky pomoci Moravskoslezského kraje

27.06.2022 - Částkou 286 800 korun podpořil Moravskoslezský kraj projekt Charitní pečovatelské služby Charity Opava pod názvem „Charitní pečovatelská služba jede k Vám“. Umožnil tak koupi potřebného automobilu značky Seat, díky kterému mohou pečovatelky poskytnout své služby většímu počtu klientů zejména ze vzdálenějších obcí.

Dlouhodobým cílem Charity Opava v péči o seniory a zdravotně postižené je zaměření na terénní služby. Ze zkušeností našich zdravotních sester i pečovatelek víme, že pokud může klient se sníženou soběstačnost zůstat v domácím prostředí, má to dobrý vliv na jeho fyzickou a psychickou kondici. Jen v roce 2020 poskytla Charitní pečovatelská služba službu 311 klientům, přičemž poptávka stále roste.

Zabezpečovat péči o klienty je stále obtížnější nejen personálně ale i časově. Většina potřeb klientů je směřována na ráno či poledne, a pečovatelky, které nemají ve službě auto, nemohou poskytnout péči více klientům. Nákupem nového osobního automobilu bude moci Charitní pečovatelská služba zajistit péči u klientů ze vzdálenějších obcí. Větší mobilita služby znamená zkvalitnění péče a navýšení kapacity u dané cílové skupiny.

Kraj podpořil projekt „Charitní pečovatelská služba jede k Vám“ z program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021. Děkujeme!

 

Děkujeme partnerům