Charita Opava vyhlašuje 2. ročník celonárodní fotosoutěže Můj svět

04.07.2008 - Po úspěchu a velkém zájmu zúčastněných vyhlašují organizátoři druhý ročník foto soutěže Můj svět. Organizátorem je Charita Opava a zúčastnit se může každý pracovník nebo dobrovolník Charity v České republice.
Po úspěchu a velkém zájmu zúčastněných vyhlašují organizátoři druhý ročník foto soutěže Můj svět. Organizátorem je Charita Opava a zúčastnit se může každý pracovník nebo dobrovolník Charity v České republice.

Tématem soutěže je portrét. „Věříme, že soutěžící letos využijí čas do uzávěrky soutěže, aby nalezli ten nejlepší objekt a ten zachytili na svém fotoaparátu,“ říká Ludmila Vicherková, organizátorka soutěže. Uzávěrka soutěže je stanovena na 10. října 2008. Organizátoři zpracují a roztřídí dodané snímky a data a koncem října se sejde odborná porota, aby fotografie vyhodnotila.

Letos do odborné poroty zasednou tito profesionálové: Doc. Jindřich Štreit, profesionální fotograf a pedagog na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., pedagog ITF FPF SU v Opavě a Mgr. David Machač, profesionální fotograf a absolvent ITF FPF SU v Opavě.

Pravidla soutěže:
* Zapojit se mohou zaměstnanci a dobrovolníci charit v České republice.
* Téma soutěže je portrét.
* Lze zaslat maximálně 3 snímky za osobu.
* Fotografie posílejte pouze v digitální podobě.
* Fotografie nesmí být oceněná v jakékoliv předchozí soutěží.
* Uzávěrka soutěže je 10. října.
* Fotografie posílejte na: vicherkova@charitaopava.cz
* Organizátoři si vyhrazují právo použít soutěžní fotografie pro propagační účely.
* Čtyřicet porotou vybraných fotografií bude zařazeno do putovní výstavy.
* Všechny soutěžní snímky budou po vyhodnocení zveřejněny na webových stránkách Charity Opava www.charitaopava.cz.

Ceny pro vítěze:
První tři ocenění dostanou věcné ceny. Následující tři získají čestné uznání. Předání cen se uskuteční při slavnostní vernisáži začátkem listopadu. Termín bude upřesněn.

Kontakt:
Charita Opava
Ludmila Vicherková
tel: 553 612 788
mobil: 604 175 518
vicherkova@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz

Děkujeme partnerům