Charita Opava slouží již čtvrt století

30.12.2013 - Rok 2014 bude rokem Charity Opava. Tato jedna z největších a nejstarších Charit České republiky totiž slaví výročí 25 let od svého založení. Čtvrt století své služby si bude připomínat řadou kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pro širokou veřejnost. Jejich součástí bude také přednáška a beseda s populárním katolickým knězem Zbigniewem Czendlikem.

Rok 2014 bude rokem Charity Opava.  Tato jedna z největších a nejstarších Charit České republiky totiž slaví výročí 25 let od svého založení. Čtvrt století své služby si bude připomínat řadou kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pro širokou veřejnost.  Jejich součástí bude také přednáška a beseda s populárním katolickým knězem Zbigniewem Czendlikem.

Je to již skutečně pětadvacet let, co ještě v nesvobodných předlistopadových časech dostala skupinka žen v čele s RNDr. Annou Ekslerovou požehnání od tehdejšího opavského děkana Mons. Josefa Veselého k tomu,  aby - zatím ještě ve skrytu - pomáhala druhým. Společenské změny už ale klepaly na dveře a po Listopadu 1989 mohla tato činnost ihned plynule přejít ve formování Charity Opava. Začala tak vznikat organizace, která je dnes největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb na Opavsku, nabízí v 17 střediscích jedenáct sociálních služeb, provozuje dvě zdravotnická zařízení a mateřské centrum, přičemž sama zaměstnává více než 200 lidí, z toho více než polovinu tvoří zdravotně handicapovaní. Charita Opava už za čtvrt století existence pomohla tisícům lidí a bez nadsázky můžeme říci, že díky ní je život na Opavsku lehčí a snesitelnější především pro ty z nás, kteří se dostali do zdravotních či sociálních problémů.

Charita Opava se za oněch 25 let stala neodmyslitelnou součástí života na Opavsku. A právě to bude celý rok připomínat akce pod názvem „25 LET SLUŽBY – CHARITA OPAVA VE VEŘEJNÉM PROSTORU“.  Po celý rok je pro občany Opavy a okolí připravena celá řada různých veřejných akcí – jmenujme kupříkladu Tříkrálový průvod Opavou, slavnostní vernisáž celorepublikové fotosoutěže zaměstnanců a dobrovolníků Charit MŮJ SVĚT ve Slezském zemském muzeu v Opavě nebo charitativní fotbalové utkání Hřiště plné rozhodčích. Kromě těchto akcí je ovšem pro občany Opavska nachystán také Den zdraví, promítání filmu Šmejdi spolu s přednáškou, varující před praktikami na předváděcích akcích pro seniory,  Den otevřených dveří všech středisek s doprovodným programem, slavnostní Sluníčkové odpoledne pro děti nebo odhalení domovního znamení sv. Josefa na charitním ředitelství v Jaktaři. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě se připravuje mezinárodní konference sociálních pracovníků z partnerských organizací Charity Opava v Litvě, Německu či Velké Británii. Konec roku bude patřit  již zmíněné besedě s P. Zbigniewem Czendlikem a společenskému večeru pro všechny současné i minulé pracovníky Charity Opava. Celoroční podrobný program, který bude dále doplňován a aktualizován, můžete najít na www.charitaopava.cz, o jednotlivých akcích, na něž bude vždy vstup zdarma, budeme včas informovat. „Charita Opava je již pětadvacet let důležitou součástí veřejného prostoru Opavska,“ dodává ředitel této organizace Jan Hanuš, „a díky Charitě Opava víte, že nejste na své problémy sami. Jsme vám již čtvrt století nablízku a můžete s námi počítat i nadále.“ 

Děkujeme partnerům