Charita Opava se spolu se společností EKOLAMP podílí i na ekologické osvětě

19.10.2022 - Už mnoho let se Chráněné dílny Charity Opava podílejí na likvidaci a recyklaci nebezpečného odpadu a tím také na zlepšování životního prostředí. Děje se to díky spolupráci se společnostmi zajišťujícími celostátní systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Jednou z těch zásadních je nezisková společnost EKOLAMP, která se věnuje také osvětě v problematice likvidace nebezpečného odpadu. Na této osvětě se podílí také Charita Opava zveřejňováním článků o této problematice.

„Se zvyšováním motivace a informovanosti svých obyvatel mohou obce a města hodně pomoci. Ukazuje se totiž, že díky správné osvětě roste ochota občanů zapojit se do třídění odpadu,“ uvádí na svých stránkách společnost EKOLAMP. Uvědomuje si to i Charita Opava, jejíž chráněné dílny se na ekologické likvidaci a recyklaci nebezpečného odpadu podílejí a zároveň zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce.

Charita Opava se proto zapojila do motivačního programu společnosti EKOLAMP. Za pomoc s osvětou totiž všichni zúčastnění od EKOLAMPu dostávají finanční příspěvky, stejně jako za kilogramy nasbíraných malých a velkých elektrozařízení.

Podrobnější informace najdete v přiloženém článku.

Soubory ke stažení

pro-mestaaobce-6-2022.pdf pro-mestaaobce-6-2022.pdf 115 kB

Děkujeme partnerům