Charita Opava přeje požehnané Velikonoce

21.04.2011 - Všem dobrým lidem přejeme radostné a požehnané Velikonoce...
Všem zaměstnancům, dobrovolníkům, klientům, příznivcům,
spolupracovníkům, sponzorům
a přátelům Charity Opava
 
přejeme
 
krásné a požehnané Velikonoce
 
Obrázky s velikonoční tématikou pro vás
namalovali klienti sociálně terapeutické dílny
RADOST
 
Charita Opava

Děkujeme partnerům