Blíží se Tříkrálová sbírka 2012

10.11.2011 - Tříkrálová sbírka 2012 je za dveřmi, podívejte se, co jsme letos pořídili za vaše peníze...
Blíží se již dvanáctá Tříkrálová sbírka, která se uskuteční ve dnech od 1. do 12. ledna 2012. Připomeňme si, že během té letošní jste byli štědří a do pokladniček jste přispěli celkovou částkou 1.338.168 korun.
Z těchto prostředků pořízeno:
  • pro Charitní ošetřovatelskou službu - zdravotní materiál jako například kanyly, sterilní obvazy, infúzní vaky, stříkačky, jehly
  • pro Charitní pečovatelskou službu – automobil Fabie
  • pro Charitní hospicovou službu - uhrazeny provozní náklady
  • pro Denní stacionář pro seniory - zakoupeny aktivizační pomůcky pro seniory a taktéž uhrazeny provozní náklady
  • pro Domov sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách - výměna střešních oken.
Tříkrálová sbírka 2012:
podpoří jako každoročně mobilní hospic Pokojný přístav, Charitní ošetřovatelskou službu, Charitní pečovatelskou službu a Denní stacionář pro seniory. Nově pak bude část výtěžku věnována mateřskému centru Neškola na provoz a rozvoj projektů a sociálně terapeutické dílně Radost na dovybavení nábytkem a program alternativní komunikace.

Ještě jednou Vám za všechny, kterým tyto prostředky pomohly a ulehčily v jejich těžké životní situaci, mnohokrát děkujeme. Těšíme se, že společně s Vámi i příští rok budeme moci všem potřebným pomoci.  
Marie Gilíková - koordinátor Tříkrálové sbírky Charita Opava
 
 

Děkujeme partnerům