Bez Božího požehnání marné lidské namáhání... Tříkrálový průvod prošel Opavou

07.01.2020 - V pondělí 6. ledna odpoledne jste mohli v Opavě potkat mohutný barevný a hlasitý průvod, jak v čele s velkou velbloudicí doprovází od Ptačího vrchu až k jesličkám před Slezským divadlem na Horní náměstí samotné krále Kašpara, Baltazara a Melichara. Není se co divit, vždyť na tento den přece připadl svátek Tří králů. A také je to už po dvacáté, co v naší republice probíhá jejich jménem nejstarší česká dobročinná akce Tříkrálová sbírka.

„Zvyk koledovat ve vánočním období má v naší zemi dlouhou tradici, na kterou navázal velmi šťastným způsobem olomoucký biskup Jan Graubner, když v roce 2000 vyhlásil v olomoucké diecézi první charitní tříkrálovou sbírku,“ řekl na počátku průvodu na Ptačím vrchu ředitel Charity Opava Jan Hanuš přibližně třem stovkám návštěvníků, poté, co přivítal opavského děkana Jana Czudka a všechny účinkující i koledníky. „Princip sbírky, kdy koledující nevybírají peníze pro sebe, ale pro ty, kteří se neobejdou bez pomoci ostatních, je velmi sympatický. Tato vzájemná solidarita dává sbírce velmi lidský rozměr. Je podivuhodné, kolik dobrovolníků je do této sbírky zapojeno, kolik koledníků je ochotných obětovat něco ze svého pohodlí a kolik štědrých lidí jim otevírá své dveře. Sbírka přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, kteří i během krátké chvíle mohou zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti. Právě to je největším posláním sbírky,“ dodal Hanuš.

A poté, co zapíval pěvecký sbor Domino, už začal rytmicky do kroku hrát bubenický orchestr Boris a proud lidí, kteří chtějí být nápomocni svým blízkým, pokračoval na Horní náměstí. „Lidová moudrost praví – Bez Božího požehnání marné lidské namáhání,“ požádal pak před jesličkami na schodech Slezského divadla o požehnání koledníkům Jan Hanuš opavského děkana Jana Czudka..

Zase nám bylo zkraje roku v Opavě hezky - a poděkování za zdařilou akci patří všem účinkujícím, hercům Slezského divadla v Opavě v čele s paní režisérkou Janou Andělovou, i Svaté rodině z Jaktaře i s malým Ježíškem, který si sice trochu poplakal, ale zato bude mít pěknou vzpomínku. A také pěveckému sboru Domino, bubeníkům z orchestru Boris a všem charitním zaměstnancům, kteří pomáhali průvod zorganizovat.

Tříkrálová sbírka na Opavsku probíhá až do 14. ledna. Poté proběhne očekávané sčítání výsledků a také vyhodnocení tříkrálových soutěží. Na slavnostní vyhlášení výsledků pozve Charita Opava všechny koledníky ve středu 29. ledna, kdy v opavském kině Mír proběhne také losování výherců soutěže o chytré mobily. Z výnosů sbírky Charita Opava pomáhá po celý rok těm, kteří pomoc potřebují.

Děkujeme partnerům