Bavili jsme se na Sluníčkovém odpoledni

25.06.2004 - Charita Opava uspořádala pro sponzory a příznivce Charity Opava 6. ročník zábavně prezentační akce nazvané Sluníčkové odpoledne...
V pátek 25. června začali od 15. hodiny přicházet do areálu Domu sv. Josefa první hosté a letos jich díky příjemnému počasí přišlo okolo pěti set. Zaměstnanci našich středisek si pro děti připravili zajímavé soutěžní disciplíny. Například maséři zorganizovali soutěž v simulované zvukové střelbě a výhercům této soutěže věnovali několik lístků na masáže. Během celého dne také prováděli pro zájemce ukázkové masáže zcela zdarma. Děti měly možnost ověřit si svou šikovnost při kreativních činnostech, házení míčků, vodním slalomu, prolézání tunelem, testu první pomoci, lovení rybiček, lepení knoflíků a mnoha dalších činnostech.

O dobrou zábavu během odpoledne se tentokráte postaraly country kapely Karavana a Fram. Patří jim velký dík za krásné písničky, které přispěly k pohodovému průběhu odpoledne. Tomáš Koliandr letos zahrál dětem v prostorách Rehabilitačních dílen Pohádku o Popelce. Jeho výkon byl opět profesionální a publikum jej ocenilo potleskem. Každoročně má u dětí velký úspěch oslík, kterého na zahradu přiváží paní Prusková a kuličkový bazének, který obvykle slouží v rámci rehabilitace handicapovaným dětem ve stacionáři Mraveneček. Letos se děti mohly navíc díky ochotě p. Havlíčka vozit na historickém kolotoči a sledovat skupinu žonglérů. Moderátorkou kulturního programu byla Hana Matějíčková, která se také podílela na přípravě celého dne.

Děti z Domova Agapé předvedly, jak se v rámci muzikoterapie naučily bubnovat na africké bubny. Zaměstnanci, sponzoři a přátelé Charity připravili bohatou tombolu, která potěšila mnohé výherce. Letos rozhodli naši hosté, kterému ze středisek naší Charity připadne výtěžek celé akce, a to prostřednictvím ankety, kterou jsme na letošní Sluníčkové odpoledne připravili. Ze všech platných anketních lístků byli vylosováni tři výherci, kteří obdrželi krásné výrobky z Chráněných dílen. Navíc jsme jejich prostřednictvím získali spoustu užitečných informací pro přípravu dalších ročníků Sluníčkového odpoledne. Hosté věnovali stejný počet hlasů střediskům Chráněné dílny sv. Josefa pro lidi se zdravotním postižením a Mraveneček - dennímu stacionáři pro děti s kombinovanými vadami. Výtěžek ze Sluníčkového odpoledne, který letos činil 11.655 Kč, by se tedy rozdělil mezi obě střediska rovným dílem, ale vedoucí Chráněných dílen Soňa Rašková svůj díl věnovala Mravenečkovi, protože dílny si na svou činnost částečně vydělají ziskem z prodeje svých výrobků. Činnost středisek si mohli dospělí prohlédnout na nově zpracovaných informačních panelech. Velmi děkujeme vám všem, kteří jste přispěli.

Pro nás, zaměstnance Charity Opava, je Sluníčkové odpoledne jednou z příležitostí představit veřejnosti svou činnost, pozvat přátele a příznivce Charity i s jejich rodinami. Organizační tým děkuje pracovníkům Charity Opava za úspěšný průběh dne, za ochotu a čas, který věnovali přípravě akce, za věcné dary i za vynikající domácí občerstvení.

Celá akce by se neobešla bez pomoci sponzorů:
Pomáhali nám BEST, spol. s r. o., pivovar Zlatovar a.s., SLEZSKÁ PEKÁRNA J. L. N. s.r.o., řeznictví LATOŇ - WIEDER, NOWACO MRAZÍRNY a.s., maso uzeniny MILAN ZÁVODNÝ, Kofola a. s., KODEX a.s., OKA Office s.r.o., Provident financial s. r. o., Opavia - Danone LU Opava-Vávrovice, Globus.

Děkujeme partnerům