Až 551 tun starých světelných zdrojů sebral loni EKOLAMP, na jejich likvidaci se podílí i naše dílny

11.08.2022 - Údaje o tom, kolik tun světelného odpadu předaly v loňském roce k recyklaci domácnosti České republiky po jednotlivých krajích, aktuálně zveřejnila firma EKOLAMP. Kolektivní systém EKOLAMP, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení, úzce spolupracuje s Chráněnými dílnami Charity Opava. Právě zde se totiž nebezpečný elektroodpad ekologicky likviduje.

Domácnosti a firmy v loňském roce předaly k recyklaci 551 tun světelných zdrojů. „To představuje zhruba čtyři miliony kompaktních a lineárních zářivek, výbojek, žárovek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru Zuzana Adamcová z kolektivního systému EKOLAMP. Díky recyklaci se opětovně využilo přes 95 % materiálů získaných ze světelných zdrojů.

V průměru každý Čech odevzdal k recyklaci jeden světelný zdroj. V přepočtu na obyvatele se sesbíralo nejvíce světelných zdrojů v krajích Královéhradeckém a Praze, kde každý obyvatel odevzdal zhruba dvě žárovky. Naopak nejméně recyklovali lidé v krajích Libereckém a Karlovarském (viz graf), tam to byl sotva jeden světelný zdroj na osobu. Moravskoslezský kraj je přibližně uprostřed.

Sesbíraných 551 tun obsahuje odhadem 19 kg toxické rtuti. „Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu šedesáti rybníků velikosti Rožmberka,“ dodává Zuzana Adamcová.

Prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP bylo dále sebráno 3631 tun velkých a malých elektrozařízení. Tento elektroodpad lze efektivně recyklovat: opětovně je možné využít přes 90 % materiálů, ze kterých jsou elektrozařízení vyrobena. Chráněné dílny Charity Opava, které se na této ekologické likvidací a recyklaci podílejí, zaměstnávají téměř výlučně lidi s různými handicapy, kteří by se na otevřeném trhu práce uplatnili jen s velkými obtížemi.

Děkujeme partnerům