Aktivní senioři pomáhají rozšířit charitní služby i na venkov

31.08.2004 - Dle statistických údajů v celé České republice, a v našem kraji zvláště, stále roste počet nepracujících lidí v důchodu. Starý člověk, ačkoli se často cítí být sám a nepotřebný, může být pro své okolí velkým povzbuzením, má totiž životní moudrost, víru a krásné vzpomínky. Je tedy velmi příjemné, že se nám - Opavské Charitě - daří díky projektu D-venkov navázat spolupráci s aktivními a ochotnými seniory... Letos v červenci z programu Phare 2002 - Podpora aktivního života seniorů - vyhlášeného Nadací rozvoje občanské společnosti, získala Charita Opava nový grant 64 300 EURO na 12-ti měsíční projekt Hodina týdně pro druhé - aneb senioři seniorům...
Dle statistických údajů v celé České republice, a v našem kraji zvláště, stále roste počet nepracujících lidí v důchodu. Starý člověk, ačkoli se často cítí být sám a nepotřebný, může být pro své okolí velkým povzbuzením, má totiž životní moudrost, víru a krásné vzpomínky. Je tedy velmi příjemné, že se nám - Opavské Charitě - daří díky projektu D-venkov navázat spolupráci s aktivními a ochotnými seniory... Letos v červenci z programu Phare 2002 - Podpora aktivního života seniorů - vyhlášeného Nadací rozvoje občanské společnosti, získala Charita Opava nový grant 64 300 EURO na 12-ti měsíční projekt Hodina týdně pro druhé - aneb senioři seniorům...

Charita Opava získala již během projektu "D-venkov - Rozšíření charitních služeb pro seniory na Opavsku pomocí sítě dobrovolníků" ke spolupráci 51 dobrovolných spolupracovníků z řad seniorů v 18 obcích v okolí Opavy, s jejichž pomocí si vytvořila přehled o potřebách vesnických seniorů v oblasti sociálních služeb. Senioři začali více využívat charitních služeb a v několika obcích začali aktivně sami usilovat o drobná zlepšení ve svém okolí. "Cílem nového projektu - Hodina pro druhé - aneb senioři seniorům, který navazuje na projekt D-venkov, je zabezpečit, aby senioři na vesnicích trvale dostávali ty služby Charity Opava, o které projevují zájem. Dobrovolnická práce napomáhá seniorům překonávat změnu kvality jejich života, pomáhá jim v udržování společenských a mezilidských kontaktů a zmírňuje tak pocity osamocení, bezmocnosti a menší společenské potřebnosti", řekla ředitelka Charity Opava RNDr. Anna Ekslerová.

Nový projekt Charitě Opava umožňuje nabídnout až tisícovce venkovských seniorů na vesnicích v okolí Opavy následující sociální služby: domácí pečovatelskou službu a zdravotní péči, občanské poradenství, telefonickou krizovou intervenci a také masáže v místě bydliště. Charita Opava díky projektu rozšíří své služby také o dovážku obědů, odběr a praní prádla. Pro zajištění provozu těchto služeb je potřeba uskutečnit úpravu elektroinstalace, osvětlení a kanalizace pronajaté plochy pro prádelnu a nákup výkonné automatické pračky se sušičkou, mandlu, žehliček a pracovních stolů.

Práce dobrovolníků z řad seniorů probíhá pod vedením koordinátorky, paní Marie Smolkové, jejímž úkolem je navíc také organizování zajímavých akcí pro skupinu spolupracujících dobrovolníků, realizace společných schůzek s drobným pohoštěním, blahopřání k jejich životním výročím a zajištování dalších forem poděkování za jejich spolupráci na projektu. Na konci léta - 16. září - proběhne pro dobrovolníky projektu prezentační akce Toulavý autobus, během níž budou moci naši aktivní spolupracovníci z řad seniorů navštívit všechna střediska opavské Charity, načerpat spoustu zajímavých informací a na vlastní oči spatřit šíři nabídky Charitních služeb.

Děkujeme partnerům