Service Desk

Středisko Service Desk bylo vytvořeno ve spolupráci se společnosti AutoCont CZ a.s. Vzniklo tak pracoviště, které nabízí jiný typ pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením než například chráněné dílny.

Jedná se o pilotní projekt, který může mít velmi zajímavý potenciál i do budoucnosti a přinést zajímavé pracovní příležitosti. Zaměstnanci střediska jsou na příjmu na telefonních linkách, na které se uživatelé obracejí s žádostí o pomoc s vyřešením problému či ohlašují chybu v oblasti informačních technologií. Jeho zaměstnanci tedy poskytují technickou podporu uživatelům PC či jiných zařízení.

 

Základní informace

Service Desk poskytuje jednotné kontaktní místo mezi uživatelem zákazníka a organizací podpory IT. Service Desk u uživatelů zákazníka, je prvoliniové pracoviště, jehož posláním je zajistit pro uživatele požadovanou dostupnost kontaktního místa. Činnost Service Desku zahrnuje celý životní cyklus kontaktu. Zaměstnanci nejsou výrazně technicky specializováni a jejich úkolem je především přijmout požadavek, správně jej popsat, vyřešit pokud je to v jejich kompetenci, přidělit dalším řešitelům a kontrolovat jej v průběhu řešení. Kompetence řešení je většinou ohraničena na běžné opakující se požadavky, dotazy a poskytují informace k průběhu řešení již existujících požadavků za pomocí telefonické komunikace, emailem, či definovaným zásah v daném systému.

 

Cílová skupina

V rámci střediska SERVICE DESK zaměstnáváme především osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je člověk se zdravotním postižením definován jako fyzická osoba, která je:

orgánem soc. zabezpečení uznána invalidní ve třetím stupni (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením"), nebo
orgánem soc. zabezpečení uznána invalidní v prvním nebo druhém stupni nebo
uznána jako osoba zdravotně znevýhodněná.

 

Nabídka služeb

Pro zákazníky střediska SERVICE DESK operátoři řeší především níže uvedené požadavky. Řešení by mělo být směrem k uživateli rychlé a efektivní. Operátor je povinen reagovat na každý kontakt ze strany uživatelů v určeném čase a definovaným způsobem. V rámci svých kompetencí poskytnout uživateli služeb veškerou možnou a dostupnou pomoc pro vyřešení jeho požadavku.

Požadavky:

  1. s přihlášením do domény, resety hesel
  2. se všemi SW klienty MS Office včetně nastavení
  3. s přihlášením do typický aplikací např. OneSAP, SAP, Lotus Notes, atd.
  4. spojené s aplikací Internet Explorer atd.

Ostatní požadavky:

  1. poskytování informací z oblasti IT pro koncové uživatele zákazníka
  2. technické poradenství pro koncové uživatele zákazníka
  3. navedení uživatelů atd.

 

Aktuality střediska

Více aktualit

Děkujeme partnerům