Základní informace o Tříkrálové sbírce 2005

10.12.2004 - Začátkem ledna příštího roku, 1. - 10.1. 2005, se bude opět pořádat Tříkrálová sbírka, kterou v Opavě a okolí organizuje Charita Opava. Díky této krásné tradici vyjdou do ulic skupinky dětí a studentů, převlečených za Tři krále, zazvoní u Vašich dveří a poprosí Vás o peněžní dar na podporu charitního díla v naší zemi, pro lidi v nouzi a na podporu projektů Charity Opava.
Začátkem ledna příštího roku, 1. - 10.1. 2005, se bude opět pořádat Tříkrálová sbírka, kterou v Opavě a okolí organizuje Charita Opava. Díky této krásné tradici vyjdou do ulic skupinky dětí a studentů, převlečených za Tři krále, zazvoní u Vašich dveří a poprosí Vás o peněžní dar na podporu charitního díla v naší zemi, pro lidi v nouzi a na podporu projektů Charity Opava. Konkrétně použijeme získané prostředky na tyto projekty:
 • Charitní ošetřovatelsko-pečovatelská služba (zajištění služeb CHOPS lidem na vesnicích),
 • Středisko vzájemné pomoci (rekonstrukce humanitárního skladu; finanční a fyzická pomoc Charity Opava, nebo zprostředkovaná Charitou Opava, lidem na vesnicích, kteří jsou v sociální, hmotné nouzi nebo fyzické či zdravotní nemohoucnosti),
 • D-venkov: Rozšíření charitních služeb pro seniory na Opavsku pomocí sítě dobrovolníků (podpora vzniku nebo podpora činnosti klubů pro seniory na vesnicích kvůli eliminaci sociální nepotřebnosti).
Děkujeme Vám za přijetí našich koledníčků, za Vaše otevřené a štědré srdce a především za Váš finanční dar. Koledníčci Vám jako poděkování přinesou požehnání, aby se Vám dařilo a dobře vedlo po celý následující rok a k tomu malý dáreček.

V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou 2005 dále proběhnou tyto aktivity:
 • PŘEDÁVÁNÍ POKLADNIČEK OPAVSKÝM VEDOUCÍM SKUPINEK KOLEDNÍKŮ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2005

  V pondělí 13. prosince proběhne v Denním stacionáři pro seniory, Masarykova ulice č. 39 (vedle kostela sv. Ducha) předávání pokladniček (opavským, popř. i mimoopavským) vedoucím skupinek. Pokladničky, placky, kadidlo, křídu ad. si zde můžete přijít vyzvednout v době od 16,00 do 20,00 hodin. Pokladničky Vám rovněž předáme kdykoli po telefonické domluvě s koordinátorem sbírky v Charitě Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař.
 • ODEVZDÁNÍ POKLADNIČEK OPAVSKÝCH VEDOUCÍCH SKUPINEK KOLEDNÍKŮ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2005

  Po skončení sbírky se bude konat odevzdání pokladniček opavských vedoucích skupinek: ve středu 12. ledna 2005 v Denním stacionáři pro seniory (Masarykova ulice č. 39, vedle kostela sv. Ducha) od 16,00 do 20,00. Nebude-li pro Vás z časových důvodů možné pokladničky v tento den odevzdat, zavolejte nám, prosíme, na telefonní číslo 604 175 518, kdy se pro pokladničku můžeme zastavit nebo pokladničku přineste na Charitu Opava, Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař. Je třeba pokladničky svézt co nejdříve, abychom mohli finanční prostředky připravit pro odeslání na účet Sdružení české katolické charity.
 • Společné Požehnání vedoucích skupinek a koledníčků, kteří budou chodit jako Tři králové, proběhne v pondělí 3. ledna 2005 v konkatedrále Nanebevzetí P. Marie v Opavě (Horní náměstí za divadlem) v 9,00 hodin. Po požehnání bude připraveno malé občerstvení a v 11,00 filmové představení v kině Mír. Pro organizaci tohoto setkání koledníčků Vás prosíme o nahlášení počtu dětí i dospělých, kteří se požehnání i filmového představení zúčastní. Děti mají na tento den zajištěno přes Odbor školství a kultury MMO ředitelské volno. Ředitelé škol byli informováni o ředitelském volnu prostřednictvím zpravodaje - Informace odboru školství a kultury pro školy a předškolní zařízení.
 • Tříkrálové noční bdění na modlitbách se koná v pátek 7. ledna 2005, v kapli sv. Anny (Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie - boční vchod) v Opavě, od 20,00 hodin. Ve 23,00 hodin zakončíme společnou modlitbu mší svatou.
Přejeme pokojné prožití vánočních svátků a příjemný nový rok 2005.

Děkujeme partnerům