Výsledek Tříkrálové sbírky konečně definitivní: 1.667.106 korun

19.05.2021 - Ještě o více než sedmapadesát tisíc korun vzrostl od února do dubna výsledek letošní Tříkrálové sbírky. Zasloužilo se o to mimořádné prodloužení sbírky o tři měsíce, během kterých bylo stále možno přispět online do takzvané virtuální kasičky. Definitivní částka, kterou se Charitě Opava podařilo vybrat, je tedy 1.667.106 korun.

Tříkrálová sbírka probíhající letos v čase vrcholící pandemie, byla po organizační a logistické stránce velmi náročná. Omezení nakonec neumožnila koledování v jednotlivých domácnostech a lidem tak zbyla možnost přispívat pouze do pokladniček v obchodech, lékárnách a institucích, nebo podpořit potřebné převodem na účet. A zatímco první možnost skončila 24. ledna, ta druhá byla výjimečně prodloužena až do konce dubna. Díky tomu se lednový výsledek Tříkrálové sbírky 2021 z částky 1.610.525 korun vyšplhal až na konečných 1.667.106 korun.

Vybrané peníze jsou určeny seniorům a těžce nemocným lidem, o které pečují v domácím prostředí terénní služby Charity Opava, a také našim klientům s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním.

Zajímavé je srovnání výsledků Tříkrálové sbírky v jednotlivých letech. Zatímco v roce 2010 se na Opavsku vybralo 1.170.014 korun, v roce 2014 už to bylo 1.520.198 korun. Rok 2015 přinesl výsledek 1.692.821 korun a o rok později se vybralo 1.901.016 korun. Magickou hranici dvou milionů korun se podařilo dárcům na Opavsku překročit v roce 2018, kdy Charita Opava v tříkrálových pokladničkách napočítala 2.190.037 korun. A tento skvělý výsledek byl opět překonán v roce 2019 částkou 2.326.492 korun a v roce 2020 částkou 2.400.484 korun.

Byť je výsledek letošní Tříkrálové sbírky v porovnání s loňským rokem nižší o více než sedm set tisíc korun, je nutno ho v kontextu zcela výjimečné situace vidět jako velký úspěch. I tak ale Charitu Opava propad citelně zasáhne a chybějící finance bude muset hledat jinde.

Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí a do krizového fondu při mimořádných událostech, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Děkujeme partnerům