V Charitě Opava byl odstartován systém změn

27.10.2004 - Charita Opava, která má od září tohoto roku nové vedení, zahájila systém změn, které mají zlepšit finanční situaci organizace. V důsledku celorepublikového trendu snižování státních dotací, je vedení Charity postaveno před problém hledání rezerv uvnitř organizace. "Nejkritičtější situace nastává s financováním sociálních projektů Charity," řekl Jan Hanuš, ředitel této organizace, která již 15 let poskytuje své služby na opavsku a pomáhá tisícům potřebných prostřednictvím 18 projektů.
Charita Opava, která má od září tohoto roku nové vedení, zahájila systém změn, které mají zlepšit finanční situaci organizace. V důsledku celorepublikového trendu snižování státních dotací, je vedení Charity postaveno před problém hledání rezerv uvnitř organizace. "Nejkritičtější situace nastává s financováním sociálních projektů Charity," řekl Jan Hanuš, ředitel této organizace, která již 15 let poskytuje své služby na opavsku a pomáhá tisícům potřebných prostřednictvím 18 projektů. Jedná se o sociální projekty jako je Dům sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách, kde se věnují pomoci zrakově postiženým, Rehabilitační dílny pro duševně nemocné a mentálně postižené a Stacionář Mraveneček pro děti s kombinovanými vadami. Vedení Charity přistoupilo ke zvýšení poplatků, které si klienti či rodiny klientů hradí za pobyt v těchto zařízeních. "Jedná o výrazné navýšení poplatků a pro mnoho našich klientů tato částka již na hranici možností. Snažíme se nacházet také další možnosti finančních úspor, ale bez dotací ze strany města a kraje se poskytování sociálních služeb opravdu neobejde," pokračoval Jan Hanuš. "Například město Ostrava pokrývá provoz ostravské Charity ze 30%, v Opavě dosahuje tato částka pouze 3.8%, " poznamenala hlavní ekonomka Charity Opava Ing. Světlana Kubačáková.

V organizaci se plánují také další změny, které mají přinést zvýšení přísunu peněz. V těchto dnech například vzniklá nové masérské pracoviště v centru Opavy, kde budou profesionální zrakově handicapovaní maséři poskytovat své služby. Koncem listopadu je plánováno otevření tohoto pracoviště v přízemí budovy na Kylešovské ulici 10, v blízkosti Zimního stadionu. Stavební práce, které jsou v plném proudu, si nyní vyžádaly krátkodobé uzavření Občanské poradny, která zde poskytuje bezplatné poradenské služby. "Občanská poradna je v důsledku stavebních úprav v sídle organizace uzavřena ve dnech 26.10. až 5.11.2004, přesto v platnosti zůstávají objednávky klientů na sobotu 30.10. a 6.11.," potvrdila pracovnice občanské poradny Lenka Mišičková.

Děkujeme partnerům