Tříkrálová sbírka v Opavě překonala 800 tisíc korun

17.01.2020 - Opavané na sebe mohou být právem pyšní. Ve městě Opavě se vybírá při této nejstarší dobročinné akci v České republice každý rok více, v roce 2017 to bylo 635.395 korun, tedy o dvacet tisíc více, než v roce 2016. V roce 2018 pak 751.636 korun a v roce 2019 dokonce 794.275 korun. A letošní v pořadí již dvacátá Tříkrálová sbírka už překročila hranici 800 tisíc korun. Vybralo se totiž 828.715 korun!

Tříkrálová sbírka sice pro všechny koledníky skončila 14. ledna, ale v Charitě Opava, která ji organizuje, v tu chvíli začala její druhá etapa. V ní je zapotřebí spočítat obsah více než 370 pokladniček, do nichž vybíralo dary dobrých lidí v téměř sedmdesáti obcích na Opavsku přes tisíc koledníků. Počítání peněz má přitom přísná pravidla. Například všechny opavské pokladničky počítalo přibližně patnáct lidí v pátek 17. ledna za přítomnosti dvou pracovnic Magistrátu města Opavy, které spočtené komínky mincí a bankovek ještě jednou pro kontrolu přepočítaly a opatřily podpisem.

„Velice si vážíme všech koledníků i těch, kteří jim otevřeli dveře, není to samozřejmost,“ vzkazuje s díky koordinátorka „Tříkrálovky“ Marie Hanušová. Charita Opava každoročně skládá všem dárcům účty a informuje, k čemu jsou vybrané peníze určeny. Peníze, které se každoročně vyberou, pomáhají po celý rok potřebným. „Příspěvky z letošní sbírky budou především na Opavsku pomáhat seniorům, lidem v krizové situaci, umírajícím lidem, lidem s mentálním a zrakovým postižením či těm, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce,“ vypočítává ředitel Charity Opava Jan Hanuš, který také připojuje velké díky všem, kdo se na sbírce podíleli, ať už jako organizátoři, koledníci či dárci. „Pomohli jste dobré věci a já Vám za to z celého srdce děkuji za všechny lidi, kterým budeme moci po celý rok Vašim jménem pomáhat v Charitě Opava,“ dodává.

Na celkový výsledek letošní Tříkrálové sbírky si ale ještě budeme muset počkat do příštího týdne. Stále totiž nejsou spočítány pokladničky v řadě obcí Opavska. Můžete se ale spolehnout, že jakmile ho budeme znát, ihned se objeví na těchto stránkách.

Děkujeme partnerům