Tříkrálová sbírka se vydařila i v náročných podmínkách epidemie. Děkujeme!

03.02.2021 - Vzhledem k okolnostem, které doprovázely letošní Tříkrálovou sbírku, je to ohromný úspěch. Do kasiček, které byly rozmístěny na různých místech V Opavě, se vybralo 392.714 korun, v okolních obcích pak 864.877 korun. K částce 1.257.591 vybrané v hotovosti je zapotřebí přičíst ještě 352.934 korun, které dárci poslali k 27. lednu převodem z účtu do virtuální tříkrálové kasičky. Celkem tedy činí momentální výnos Tříkrálové sbírky 1.610.525 korun. Tříkrálová sbírka 2021 ale ještě definitivně nekončí. Možnost přispět do virtuální kasičky letos totiž výjimečně trvá až do konce dubna.

Organizování letošní Tříkrálové sbírky občas vypadalo vzhledem ke stále se měnícím podmínkám nouzového stavu jako bojová hra. Ve chvíli, kdy nová opatření opět změnila možnosti koledování, se za pochodu připravovaly další varianty, aby je zanedlouho vystřídaly jiné. Podle vládních předpovědí například dlouho připadala v úvahu možnost, že by koledníci mohli jednotlivé domy obejít alespoň poslední dva dny trvání sbírky, tedy o víkendu 23. a 24. ledna. Nakonec nebylo možné ani to. Lidem tak zbyla možnost přispívat pouze do pokladniček v obchodech, lékárnách a institucích, nebo podpořit potřebné převodem na účet.

„Vzhledem k tomu, v jaké situaci letošní Tříkrálová sbírka probíhala, si velmi vážíme všech, kteří se nezalekli a spolu s námi vymýšleli všemožné způsoby jak nahradit přímé koledování po domácnostech,“ děkuje koordinátorka sbírky Marie Hanušová. „Byli to lidé v obcích, kteří se ujali vystavení kasiček na veřejně přístupných místech, obchody a lékárny v Opavě, které nám vyšly vstříc, a mnozí další,“ vyjmenovává. Jen díky jejich pomoci si lidé na Opavsku mohli najít cestu, jak přispět do letošní velmi netradiční „Tříkrálovky“. „Všem dárcům děkujeme,“ vzkazuje Marie Hanušová, „společně jsme dosáhli výsledku dvou třetin loňského roku, v což jsme za těchto podmínek opravdu nedoufali a jsme tomu velmi rádi,“ dodává.

Letošní Tříkrálová sbírka se tak dostala na úroveň roku 2016, kdy ovšem mohlo po domácnostech koledovat několik stovek Kašparů, Baltazarů a Melicharů. A vybraná částka se může ještě zvětšit. Virtuální pokladničky Tříkrálové sbírky 2021 zůstávají v planosti i po jejím oficiálním ukončení. Účet s číslem 66008822/0800 a s variabilním symbolem Charity Opava 77708012 bude otevřen až do konce dubna 2021. Děkujeme!

(Výsledky Tříkrálové sbírky 2021 po jednotlivých obcích najdete v příloze pod tímto článkem. Výsledky v jednotlivých obcích jsou ovlivněny tím, že v některých obcích nebylo koledování možné a mnozí občané také přispěli online nebo do pokladniček v Opavě.)

Soubory ke stažení

TKS_Opava_2021_-_prehled_vytezku_jednotlivych_obci.pdf TKS_Opava_2021_-_prehled_vytezku_jednotlivych_obci.pdf 630 kB

Děkujeme partnerům