Tříkrálová sbírka s číslem dvacet právě začíná!

01.01.2020 - Po dvacáté se mezi 1. a 14. lednem letošního 2020 rozeběhnou po ulicích měst a vesnic tisíce koledníků Tříkrálové sbírky. Tak jako již devatenáctkrát před tím mezi nimi budou i koledníci Charity Opava. Z dětí, které koledovaly v prvních ročnících Tříkrálové sbírky, jsou už dospělí lidé a koledovat chodí jejich potomci. Tříkrálová sbírka, při níž koledníci přicházejí s přáním všeho dobrého do nového roku a prosbou o almužnu potřebným, spojuje myšlenkou solidarity lidi napříč generacemi.

S Tříkrálovou sbírkou je také spjata řada akcí. Opavané se mohou stejně jako loni těšit na velkolepý Tříkrálový průvod, který Charita Opava pořádá s herci Slezského divadla. Začne v pondělí 6. ledna v 16 hodin pod Ptačím vrchem přivítáním Tří králů, kteří se poté vydají na průvod městem. V čele průvodu půjde opět velbloudice Šemi, následována Třemi králi pod baldachýnem a posly s dary. Přes Ostrožnou ulici pak všichni dojdou ke Slezskému divadlu v Opavě, kde se Tři králové a jejich doprovod pokloní u jesliček Ježíškovi, Marii i Josefovi a předají jim dary. Koledníkům pak požehná opavský děkan Jan Czudek. Velkou atrakcí pro děti mohou být také živé ovečky nebo fotokoutek, kde si mohou udělat pamětní fotografii s velbloudicí Šemi, která oproti loňskému roku opět trochu povyrostla.

Peníze, které se každoročně vyberou, pomáhají po celý rok potřebným „Vaše dary nám loni umožnily například nakoupit zdravotnický materiál a dva automobily na CNG pro pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službu, které pečují o nemocné seniory a pacienty v domácí péči,“ vyjmenovává s díky ředitel Charity Opava Jan Hanuš. „Část výtěžku jsme použili na opravy prostor pro naše chráněné dílny a na zkvalitnění bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením,“ dodává. Také příspěvky z letošní sbírky budou především na Opavsku pomáhat seniorům, lidem v krizové situaci,umírajícím lidem, lidem s mentálním a zrakovým postižením či těm, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce

To, že je Tříkrálová sbírka v běhu, ještě neznamená, že Charita Opava stále neshání koledníky. „Především v Opavě jich máme stále nedostatek,“ říká koordinátorka sbírky Marie Hanušová. Kdo je ochoten koledovat a podpořit dobrou věc, může se během celé doby trvání sbírky ozvat na tel. 604 175 518, nebo napsat na mail tks@charitaopava.cz. Hlásit se mohou také malí či velcí jednotlivci, kteří budou zařazeni do skupinek.

Pro koledníky je opět připravena řada soutěží. Soutěž o mobilní telefony a další ceny bude tradičně probíhat tak, že vedoucí skupinek dostanou slosovací lístky, které po každém koledování vyplní a odevzdají spolu s pokladničkou. Za každý den koledování je možno získat jeden lístek. „Čím více lístků budete mít, tím větší je šance, že bude při slavnostním losování po Tříkrálové sbírce z osudí vytažen právě ten váš,“ vzkazuje Marie Hanušová. Kromě této soutěže jsou připraveny také soutěže o nejkrásnější tříkrálové foto nebo selfie, o nichž píšeme v Domovníku na str. 3. Na slavnostní vyhodnocení Tříkrálové sbírky a soutěží, losování o ceny a promítání se můžete těšit ve středu 29. ledna 2020 v 16 hodin v opavském kině Mír.

Chcete se dovědět, proč píšeme na dveře domů K+M+B+letopočet? Co dělat, když chci, aby mě koledníci navštívili? Odpovědi na tyto i další otázky spolu s podrobnými informace o koledování přináší Charita Opava na těchto stránkách pod záložkou Tříkrálová sbírka. Zde najdete kromě jiného také podrobnější instrukce k tomu, jak se stát koledníkem, instruktážní video ke koledování, návrh scénáře návštěvy Tří králů a mnoho a mnoho další praktických informací.

Soubory ke stažení

Plakát Tříkrálová sbírka 2020_Opava.pdf Plakát Tříkrálová sbírka 2020_Opava.pdf 536 kB

Děkujeme partnerům