Toulavý autobus pro dobrovolníky projektu D-venkov

20.10.2004 - Na čtvrtek 16. září byla pro dobrovolníky projektu D-venkov (Rozšíření charitních služeb pro seniory na Opavsku pomocí sítě dobrovolníků) připravena prezentační akce Toulavý autobus. Pozvání na prohlídku Charity přijalo 27 aktivních dobrovolnic. Organizátoři akce - Marie Smolková ve spolupráci s oddělením práce s veřejností Charity Opava - připravili akci pro své hosty především jako poděkování za velký kus dobře odvedené práce při realizaci projektu.
Na čtvrtek 16. září byla pro dobrovolníky projektu D-venkov (Rozšíření charitních služeb pro seniory na Opavsku pomocí sítě dobrovolníků) připravena prezentační akce Toulavý autobus. Pozvání na prohlídku Charity přijalo 27 aktivních dobrovolnic. Organizátoři akce - Marie Smolková ve spolupráci s oddělením práce s veřejností Charity Opava - připravili akci pro své hosty především jako poděkování za velký kus dobře odvedené práce při realizaci projektu.

Dobrovolníci se v průběhu dne zajímali o činnost Charity Opava, např. v terapeutické komunitě Domov Agapé, proběhlo zajímavé setkání se sedmnáctiletým klientem, který velmi otevřeně povídal o své drogové závislosti... Po náročné prohlídce středisek proběhla v odpoledních hodinách zajímavá beseda s ředitelem Charity Opava Janem Hanušem, který přirozenou formou zapojil její účastníky do diskuse. Po krátkém představení, které vtipně uvedl informací, že je v současnosti ředitelem asi 128 hodin (tj. 16 dní), pokračoval v diskusi s cílem získat co nejvíce informací, které bude možné využít návazném projektu, který byl zahájen letos v červenci. Během diskuse vystihla podstatu dobrovolnictví paní RNDr. Olga Rampáčková, která je dlouholetou aktivní dobrovolnicí Charity Opava, stála při jejím zrodu a pracovala v Radě Charity: "Nechtěla bych, aby se dobrovolnictví zúžilo pouze na zakládání Klubů důchodců, které jsou v mnoha vesnicích velice potřebné, jak se také ukázalo při vyhodnocení projektu. Dobrovolnictví v obcích má znamenat, že si všímáme lidí kolem sebe, zda něco potřebují. Pokud obec nemůže jejich potřebu splnit, a opavská Charita ano, dobrovolník předá zprávu koordinátorovi dobrovolníků, paní Marii Smolkové, která zajistí další pomoc. Můžeme tak vyjít vstříc potřebám starých občanů na vesnicích. Tím ale dobrovolnictví nekončí. Je to obecně velmi široká činnost, která se týká různých fází i oblastí našeho života. Pomoc duševně a mentálně postiženým, pomoc opuštěným dětem, potřebným lidem..." Do diskuse se postupně zapojovaly další dobrovolnice, vyměňovaly si své zkušenosti, svěřovaly se svými zážitky z práce na projektu a odpovídaly na mnoho dotazů.

Věříme, že jsme našim hostům připravili příjemný den, předali spoustu informací a zprostředkovali mnoho zajímavých zážitků...

Děkujeme partnerům