Sbírka Pomozte dětem pomáhá dětem

27.10.2004 - Celonárodní sbírka Pomozte dětem, kterou organizuje Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize, vyvrcholila pro Charitu Opava slavnostním předáním výtěžku sbírky. Slavnostní předání se uskutečnilo 26. října 2004 v prostorách České televize v Ostravě-Radvanicích a aktivně se jej zúčastnil pan ředitel Jan Hanuš. Z rukou zástupce NROS Jana Dolínka převzal smlouvu na 50 000 Kč.
Z rukou zástupce NROS Jana Dolínka převzal pan ředitel Jan Hanuš smlouvu na 50 000 Kč Celonárodní sbírka Pomozte dětem, kterou organizuje Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize, vyvrcholila pro Charitu Opava slavnostním předáním výtěžku sbírky. Slavnostní předání se uskutečnilo 26. října 2004 v prostorách České televize v Ostravě-Radvanicích a aktivně se jej zúčastnil pan ředitel Jan Hanuš. Z rukou zástupce NROS Jana Dolínka převzal smlouvu na 50 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených se svážením dětí do stacionáře, konkrétně na nákup pohonných hmot. Děkujeme toto cestou všem občanům, kteří přispěli do této veřejné sbírky a pomáhají tak dětem - v tomto případě konkrétně dětem z Mravenečka. Děkujeme také organizátorům sbírky za možnost zúčastnit se výběrového řízení. Pomozte dětem opravdu pomáhá, a proto je dobré poznamenat si, jak nás upozornili organizátoři z legislativních důvodů změněné, číslo účtu: 666999666/0100.

Děkujeme partnerům