Probíhá netradiční Tříkrálová sbírka 2021, pojďme Třem králům naproti!

01.01.2021 - Je tady leden a s ním už po jedenadvacáté také Tříkrálová sbírka. Ani této krásné tradici se nemohla vyhnout koronavirová krize. Charita několik měsíců chystala různé alternativní způsoby koledování, abychom nemuseli oblíbenou sbírku zrušit a nyní Vám nabízí dvě možnosti, jak se sbírky zúčastnit.

Letos musíme z hygienických důvodů oželet třadu doprovodných akcí pro koledníky i vedoucí skupinek. Až do odvolání pátého stupně PES také skupinky koledníků s pokladničkami navštěvovat žádné domácnosti, a to dokonce ani v původně plánovaném omezeném režimu. Sbírka potrvá o týden déle, než bylo zvykem, tedy od 1. až do 24. ledna. V jejím průběhu  budou moci občané přispět do kasiček na řadě sbírkových míst a také převodem na účet.

„Tři králové by se s Vámi rádi setkali i letos, bude to ale možné jen v případě, že se přesuneme do čtvrtého stupně PES a jen v některých domácnostech,“  vysvětluje koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová.

Pokud byste rádi do Tříkrálové sbírky přispěli, nabízíme dvě možnosti, jak to udělat.

Nejjednodušší  možností je zaslání financí na opavský účet Tříkrálové sbírky. Jeho číslo je 66008822/0800, nezapomeňte uvést variabilní symbol 77708012. Dále pak můžete přispět do pokladniček umístěných na některém z míst k tomu určených. Najdete je v prodejnách Tempo, v některých provozovnách Hruška, v mnoha opavských lékárnách, v některých střediscích Charity Opava, atd. Jejich  průběžně aktualizovaný seznam najdete  v záložce Tříkrálová sbírka. Na všech sbírkových místech budou vylepeny plakáty s logem Tříkrálové sbírky a dalšími informacemi. Přehledné letáky budou vylepeny také v obcích na Opavsku. 

Tříkrálová sbírka se stala tradicí, při které si vždy na začátku roku připomínáme starý příběh o králích, kteří přinesli dary malému dítěti do Betléma. Stala se svátkem lidské vzájemnosti, kdy se můžeme navzájem obdarovávat přáním Božího požehnání a všeho dobrého v novém roce a také finančními dary pro potřebné. „Charita Opava patřící do velké rodiny Charit v České republice  slouží s nasazením už více než 30 let těm, kteří to potřebují a zůstává jim věrná i v této nelehké době. Věříme, že si naši dárci, bez kterých by toto rozsáhlé charitativní dílo nebylo možné, najdou cestu, jak nás podpořit i letos při Tříkrálové sbírce  2021. Všem přejeme Boží požehnání, štěstí, zdraví, dlouhá léta...“ vzkazuje závěrem s poděkováním Marie Hanušová.

 Více informací naleznete v záložce Tříkrálová sbírka.

Děkujeme partnerům