Přispět potřebným do pokladniček Tříkrálové sbírky je možno už jen do neděle 24. ledna!

15.01.2021 - Pozor, Tříkrálová sbírka 2021 se pomalu chýlí ke konci! Možnost přispět lidem v nouzi vhozením hotovosti do pokladniček Tříkrálové sbírky potrvá už jen do neděle 24. ledna.

Koledování Tří králů letos znemožnila protiepidemická opatření a tak zůstaly jen dvě možnosti přispět v této největší české dobročinné akci potřebným. Tou první zůstává převod na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem Charity Opava 77708012.

Druhou možností je vhození finančního daru do zapečetěné pokladničky Charity Opava. Na Opavsku tyto pokladničky najdete na více než šedesáti místech v obchodech, lékárnách, kostelích, obecních úřadech či střediscích Charity Opava. Na všech sbírkových místech jsou vylepeny plakáty s logem Tříkrálové sbírky a dalšími informacemi, jejich aktuální seznam si můžete prohlédnout zde v záložce Tříkrálová sbírka. 

„Velice si vážíme vstřícnosti všech institucí, obchodníků a lékárníků, kteří nám umožnili umístit pokladničky v jejich prostorách. Někde jsme dokonce museli v průběhu sbírky vyměnit kasičky, protože byly plné. Velmi nás potěšily také některé firmy, které se samy ozvaly s nabídkou umístit pokladničky u nich,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky na Opavsku Marie Hanušová.

Pokud jste tedy zatím s příspěvkem čekali, je nejvyšší čas. V neděli 24. ledna totiž Tříkrálová sbírka 2021 oficiálně skončí a pokladničky na sbírkových místech již nenajdete. „Charita poskytuje své služby těm, kteří to potřebují i v současných ztížených podmínkách. Děkujeme proto všem, kteří si s pochopením pro letošní mimořádnou situaci našli způsob, jak nás prostřednictvím Tříkrálové sbírky podpořit,“ vzkazuje závěrem Marie Hanušová.

Děkujeme partnerům