Přes tisíc koledníků, 386 kasiček, 70 obcí. A rekordních 2.400.000 korun! Známe výsledky Tříkrálové sbírky 2020

24.01.2020 - Celkem 386 zapečetěných kasiček a čtrnáct dnů koledování více než tisícovky Kašparů, Baltazarů a Melicharů v téměř sedmdesáti obcích na Opavsku. To jsou čísla, která provázela v pořadí dvacátý ročník Třikrálové sbírky. A nyní již známe i číslo závěrečné. Na Opavsku se letos vykoledovalo 2.440.484 korun! Tříkrálová sbírka je díky štědrým dárcům opět rekordní!

Pro srovnání – loni se na Opavsku vybralo 2.326.492 korun. Na letošním skvělém výsledku, který ten loňský překonal o více než sto tisíc korun, se podílelo město Opava částkou 828.715 korun a další obce celkovou částkou 1.611.769 korun. „S koledováním v Opavě, kde je vždy koledníků nedostatek, nám ovšem pomohlo také mnoho dobrovolníků z okolních obcí, za což jsme skutečně velmi vděčni,“ doplňuje koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová. A dodává, že s důležitou pomocí přispěchali také skauti ze čtyřech opavských oddílů nebo žáci Církevní základní školy sv. Ludmily a Základní školy Vrchní Opava.

V obcích, kde chodí Tři králové koledovat již mnoho let, již Tříkrálová sbírka podle Hanušové patří k tradičnímu začátku nového roku. „Na mnoha místech se koledníci sejdou před začátkem v rodině, na faře či obecním úřadu, kde je pak pro ně po koledování připraveno pohoštění nebo i oběd,“ vypráví Marie Hanušová. Do sbírky se ale hlásili nejen každoroční koledníci, ale také zcela noví lidé, třeba i celé rodiny, které utvořily kolednickou skupinku. „Obou si také velmi vážíme,“ dodává. I přesto se stalo, že někoho koledníci nezastihli doma. „A ti lidé pak často chodili za námi do Charity Opava a své příspěvky přinášeli sami,“ popisuje s díky Marie Hanušová.

„Chtěl bych jménem Charity Opava a našich klientů z celého srdce poděkovat všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, a také všem dárcům, kteří letos opět přispěli na dobrou věc,“ přidává slova díků ředitel Charity Opava Jan Hanuš. „Příspěvky z letošní sbírky budou tak jako každý rok především na Opavsku pomáhat seniorům, lidem v krizové situaci, umírajícím lidem, lidem s mentálním a zrakovým postižením či těm, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce,“ vypočítává Hanuš místa, kam budou dary dobrých lidí směřovat. „O všem budeme opět průběžně informovat, abyste se i Vy jako dárci mohli radovat z pomoci bližnímu, kterou můžeme poskytovat také Vašim jménem,“ dodává.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 po jednotlivých obcích najdete níže v příloze.

Podívejte se na reportáž TV POLAR o Tříkrálové sbírce v Opavě ze středy 22. ledna:

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 po jednotlivých obcích (pdf)

Děkujeme partnerům