Pán Bůh umí využít i smutný příběh, aby jiní mohli mít ten svůj veselejší. Mraveneček důstojně oslavil dvacet let

22.09.2021 - „Pán Bůh umí využít i smutný příběh, aby jiní mohli mít ten svůj veselejší.“ Takto zavzpomínala Blanka Závorková na dívku Moniku, kterou před dvaadvaceti lety potkala na táboře pro děti s diagnózou nevyléčitelné nemoci mukopolysacharidóza. Ve studentských letech tam pomáhala s manželem Hynkem jako pečovatelka. „Monika byla z Opavy a díky ní jsme zjistili, že v našem městě nemají rodiče, kteří se chtějí starat o děti s kombinovanou vadou, k pomoci žádné odlehčovací zařízení,“ dodává. Tak se zrodila myšlenka založit Mraveneček, denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami, který ve středu 22. září oslavil v klubu ART dvacet let činnosti. „ Chtěla bych dnes Monice poděkovat, bez ní by totiž Mraveneček nevznikl. Věřím, že mne tam nahoře slyší,“ vzkázala v emotivním úvodu setkání Blanka Závorková.

Klub ART v Obecním domě v Opavě zaplnili ve středu 22. září současní i minulí zaměstnanci a klienti Mravenečku, aby oslavili výročí dvaceti let trvání tohoto nenahraditelného střediska Charity Opava spolu se svými rodinnými příslušníky a řadou hostů.

„Myslím, že dvacet let existence této sociální služby a mnoho spokojených klientů a jejich rodin je důkazem toho, že Mraveneček je služba potřebná a smysluplná,“ řekl na úvod ředitel Charity Opava Jan Hanuš. „Zvláště zde vítám manžele Hynka a Blanku Závorkovy, protože to byl jejich nápad a je jejich zásluha, že Mraveneček mohl před dvaceti lety v Opavě vzniknout. A jsem rád, že pozvání přijala také bývalá vedoucí Mravenečku Marie Tichá,“ dodal. Mezi hosty byli také vedoucí oddělení sociální práce a komunitního plánování Kamila Vlčková a koordinátorka komunitního plánování Monika Čermínová z Magistrátu města Opavy, nebo Andreas Drastík, který ještě jako činovník Okresního fotbalového svazu Opava mnoho let organizoval benefiční sportovní akce pro Mraveneček.

Současná vedoucí Mravenečku Jana Konopková pak vedle díků bývalé ředitelce Charity Opava Anně Ekslerové pochválila současný kolektiv Mravenečku. „Máme velmi dobrý a stabilní tým, sedíme si, což je při naší práci velmi důležité,“ vzkázala svým kolegyním a kolegům v publiku.

Slavnostní odpoledne plné krásných setkání pomohli skvělým vystoupením dotvořit žáci Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí. A všichni také obdivovali znamenitý raut, který naprosto profesionálně nachystali klienti sociálně terapeutické dílny Radost, a který byl pastvou pro jazyk i oči.

„Dočetla jsem se, že mravenci se dožívají patnácti let, tak to ten náš Mraveneček je rekordman a přeji mu, aby jím ještě dlouho byl,“ zaznělo mimo jiné v proslovu Blanky Závorkové. A nikdo v sále o tom během bouřlivého potlesku určitě nepochyboval.

----------------------------------

Rádi bychom poděkovali ředitelce opavské kulturní organizace OKO Marcele Heříkové, která Mravenečku pro toto setkání ochotně poskytla reprezentativní prostory klubu ART, a také ředitelce ZUŠ Hradec nad Moravicí Martě Scholzové a pedagožce Oľze Golhové za skvělé hudební a pěvecké vystoupení žáků jejich školy.

Děkujeme partnerům