Opavou projde průvod Tří králů s velbloudicí Šemi, přidejte se!

03.01.2019 - Tříkrálový průvod Opavou je opět zde! Na cestu se vydá v pátek 4. ledna v 16 hodin od Ptačího vrchu, v jeho čele půjde stejně jako loni velbloudice Šemi, následovaná Třemi králi pod baldachýnem v podání herců Slezského divadla v Opavě a posly s dary. Do rytmu opět zahraje bubenický orchestr Boris a zazpívá pěvecký sbor Domino.

Přes Ostrožnou ulici pak všichni dojdou ke Slezskému divadlu v Opavě, kde se Kašpar, Baltazar a Melichar se svým doprovodem pokloní u jesliček Ježíškovi, Marii i Josefovi a předají jim dary. Všechny koledníky pak požehná opavský děkan Jan Czudek spolu s pomocným biskupem Martinem Davidem.

Velkou atrakcí pro děti mohou být také živé ovečky nebo loni velmi oblíbený fotokoutek, kde si mohou udělat pamětní fotografii třeba s velbloudem. „Bude pěkné, když si přinesete zvonečky a děti když přijdou v kostýmech Tří králů,“ zve všechny koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová.

Děkujeme partnerům