Opavou kráčel průvod Tří králů, nově vloženo video TV NOE

04.01.2019 - Kamaráda Máme Blízko – i tak by se podle biskupa Martina Davida mohl tlumočit nápis KMB, který píší svěcenou křídou na dveře Kašpar, Melichar a Baltazar během koledování při Tříkrálové sbírce. Tato nejstarší česká dobročinná akce začala počátkem letošního roku a bude pokračovat až do 14. ledna. V pátek 4. ledna vpodvečer prošel několikasethlavý tříkrálový průvod také Opavou.

Tříkrálové průvody, organizované stejně jako Tříkrálová sbírka Charitou Opava, jsou již tradicí, která láká stále více velkých i malých účastníků. Stejně jako loni pro ně byla magnetem také velbloudice Šemi, jejímž majitelem je provozovatel kružberské farmy Tomáš Pater.

Účastníky průvodu včetně vzácného hosta otce biskupa Martina Davida přivítal pod Ptačím vrchem ředitel Charity Opava Jan Hanuš, který připomněl, že stovky koledujících nevybírají peníze pro sebe, ale pro ty, kteří se neobejdou bez pomoci ostatních. „Tato vzájemné solidarita dává sbírce velmi lidský rozměr. Je podivuhodné, kolik dobrovolníků je do této sbírky zapojeno, kolik koledníků je ochotných obětovat něco ze svého pohodlí a kolik štědrých lidí jim otevírá své dveře. Z výnosů sbírky pak můžeme v Charitě Opava pomáhat těm, kteří pomoc potřebují,“ dodal Jan Hanuš.

A stejně jako při samotné Tříkrálové sbírce, i při pátečním průvodu pomáhalo velké množství ochotných lidí a charitních dobrovolníků. V průvodu, v jehož čele kráčeli Jan Hanuš, biskup Martin David a opavský Děkan Jan Czudek, jsme mohli obdivovat krásně vystrojené Tři krále a andělíčky v podání herců Slezského divadla v Opavě, jejichž vystoupení zorganizovala režisérka Jana Pletichová, do kroku hrál bubenický orchestr Boris a zpíval pěvecký sbor Domino.

Přes Ostrožnou ulici dorazil průvod ke Slezskému divadlu, kde se Kašpar, Baltazar a Melichar se svým doprovodem poklonili u jesliček Ježíškovi, Marii i Josefovi a předali jim dary. Ježíšek, kterého spolu s rodiči znamenitě „zahrála“ čtyřměsíční  Anička Kružberská ze Stěbořic, sice na počátku trochu plakal, ale po chvíli se zase utišil. Všechny koledníky pak požehnal biskup Martin David, který připomněl poslání Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek bude po celý rok 2019 pomáhat potřebným v našem bezprostředním okolí.

Ani poté se ale několik stovek účastníků průvodu, které neodradilo ani studené počasí, nemuselo rozcházet. Mnozí využili možnosti zahřát se zdarma punčem u charitního stánku nebo si pořídit selfie s velbloudicí Šemi. Ta sice oproti loňsku  vyrostla a zesílila, ale na to, aby se na ní mohly děti povozit, ještě není dostatečně stavěná – tak snad příští rok. Zatím tedy budou muset stačit fotografie – ke stažení jsou na www.charitaopava.cz v sekci Tříkrálová sbírka – fotokoutek:

www.charitaopava.cz/galerie/fotogalerie-s-velbloudem-2019/105

Tříkrálová sbírka 2019 je v plném proudu a probíhat bude až do 14. ledna. O tom, komu všemu darované peníze pomůžou, se spolu s dalšími informacemi dočtete na stránkách Charity Opava.

O tříkrálovém průvodu a také o akci Třicet dobrých skutků k třiceti letům Charity Opava referovala ve svém zpravodajství v úterý 8. ledna TV NOE - podívejte se!

Děkujeme partnerům