Nouzový stav prodloužil Tříkrálovou sbírku, převodem na účet můžete přispět do konce dubna

10.03.2021 - Za normálních okolností by už byla Tříkrálová sbírka dávno ukončena. V té letošní ale bylo vinou koronavirových opatření mnoho věcí jinak. Protože po domácnostech nemohli tři králové chodit s koledou, zbyla dárcům možnost vhodit peníze do kasiček umístěných na různých místech, nebo přispět převodem do virtuálních pokladniček. Druhá možnost zůstává v platnosti až do konce dubna.

Vybrané finance budou sloužit nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, kterým pomáhají naše terénní služby v domácím prostředí, a také lidem s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním v sociálně terapeutické dílně Radost.

Účet s číslem 66008822/0800 a s variabilním symbolem Charity Opava 77708012 je otevřen všem, kteří to dosud nestihli, až do 30. dubna 2021. Děkujeme!

Děkujeme partnerům