Lidé v Charitě Opava se setkávají s knězem

27.10.2004 - Mnoho lidí zná Charitu Opava a ví, že se jedná o katolickou organizaci, která s ohledem na své poslání - profesionálně poskytovat sociální služby potřebným a zaměstnávat znevýhodněné osoby - pomáhá tisícům potřebných lidí. Bůh je srdcem naší organizace a lidé, kteří realizují a zajišťují pomoc všem potřebným, jsou její hlavou a tělem. Abychom se my lidé, kterým se od našeho Pána dostalo milosti pomáhat v charitním díle, cítili vyrovnaní, požádali jsme Pátera Františka Kufu o pravidelnou duchovní podporu.
Mnoho lidí zná Charitu Opava a ví, že se jedná o katolickou organizaci, která s ohledem na své poslání - profesionálně poskytovat sociální služby potřebným a zaměstnávat znevýhodněné osoby - pomáhá tisícům potřebných lidí. Bůh je srdcem naší organizace a lidé, kteří realizují a zajišťují pomoc všem potřebným, jsou její hlavou a tělem. Abychom se my lidé, kterým se od našeho Pána dostalo milosti pomáhat v charitním díle, cítili vyrovnaní, požádali jsme Pátera Františka Kufu o pravidelnou duchovní podporu. S tím jak se zvyšují nároky na jednotlivé pracovníky, roste potřeba vnímat smysl své práce hlouběji než jako zaměstnání, díky kterému mohu zabezpečit svou rodinu. Právě setkávání s otcem Františkem Kufou - katolickým knězem, milým a vzdělaným člověkem, v nás prohlubuje schopnost vnímat duchovní hodnoty a být lidmi ochotnými rozdávat milosrdnou lásku. Děkujeme Páteru Františku Kufovi, že s ochotou přijal naši prosbu a od září tohoto roku se stal spirituálem Charity Opava. V jeho osobě - myslitele, který se ve své duchovní práci zaměřuje i na podporu lidí hledajících - nalezneme především člověka, který si rád najde čas pro každého z nás. My, zaměstnanci Charity Opava, jsme pak duchovně obohaceni a můžeme lépe obstát v nelehkých situacích a zvýšeném pracovním vypětí.

Děkujeme partnerům