Hoštická dílna a společnost EKOLAMP chrání životní prostředí, problémem jsou „černí pasažéři“

24.03.2019 - Řadu let se Chráněná technická dílna ve Velkých Hošticích podílí díky spolupráci se společnostmi, zajišťujícími celostátní systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení, na likvidaci a recyklaci nebezpečného odpadu a tím na zlepšování životního prostředí. Jednou z nich je také nezisková společnost EKOLAMP, které nedávno upozornila na problém takzvaných „černých pasažérů“ v ekologickém hospodaření s elektroodpadem.

Těmito „černými pasažéry“ jsou zahraničních on-line prodejci, jejichž značné procento prodává v Evropské unii zboží, které nesplňuje bezpečnostní normy i požadavky na odvod DPH. Na frak dostává také životní prostředí. Masivně je porušována Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Průzkum zaměřený na shodu výrobků prodávaných on-line se standardy směrnice odhalil, že valná většina z nich nevyhovuje. „54 % elektrických zařízení, 76 % LED žárovek a 88 % fitness hodinek nebylo v souladu se směrnicí,“ shrnuje Zuzana Adamcová, ze společnosti EKOLAMP, která je členem evropské asociace EucoLight.

Na značný rozsah problému poukazuje fakt, že v některých členských zemích se on-line prodeje podílejí na vyprodukovaném odpadu 20 až 30 procenty. On-line prodejci, kteří se vyhýbají úhradě nákladů na sběr a zpracování odpadu, tak narušují tržní prostředí. Poctiví výrobci, často tuzemské společnosti, jejichž výrobky normám vyhovují, musí čelit vyšším nákladům, a proto jsou méně konkurenceschopné.

Charitní Chráněná technická dílna sídlí ve Velkých Hošticích na Zámecké ulici 68 a zaměstnává přes třicet osob, znevýhodněných na otevřeném trhu práce. Svým programem je zaměřena na zpracování klasických i nebezpečných odpadů, zejména elektroodpadu, ale nabízí také skartaci dokumentů včetně jejich odvozu a tzv. demagnetizaci. Přispívá tak k řešení problému ekologické likvidace odpadů v opavském regionu.

Děkujeme partnerům