Hledáme Tříkrálové koledníky, pomozte dobré věci!

22.11.2019 - Ač oficiálně začne až 1. ledna roku 2020, přípravy na v pořadí již dvacátou a tedy jubilejní Tříkrálovou sbírku jsou již v plném proudu. Úspěch této nejstarší české dobročinné akce závisí vždy na malých i větších kolednících. Charita Opava se proto tak jako každý rok obrací na všechny, kteří chtějí pomoci dobré věci: přihlaste se a pomozte nám pomáhat!

V loňském ročníku této nejstarší české dobročinné akce se v Opavě a okolí vybralo přes dva miliony tři sta tisíc korun, které již celý letošní rok slouží těm nejpotřebnějším. Charita Opava za ně nakoupila zdravotnický materiál a dva automobily na CNG pro pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službu, které na Opavsku pečují o nemocné seniory a pacienty v terminálním stadiu. Část výtěžku umožnila rekonstrukci nových prostor pro charitní chráněné dílny a také zkvalitnění bydlení pro osoby s mentálním a zrakovým postižením.

Pro ty nejpotřebnější bude určen také výtěžek nadcházející sbírky. Opět poslouží nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, o něž pečují terénní služby Charity Opava, a pro něž potřebujeme pořídit polohovací postele, kompenzační pomůcky, oxygenerátory a další zdravotnický a ochranný materiál. Umožní také přijmout do chráněných dílen další lidi s handicapem či vybavit prostory, v nichž poskytujeme poradenství v těžkých a krizových životních situacích.

„Prosíme proto již nyní všechny zájemce o koledování, aby nás kontaktovali na telefonním čísle 604 175 518 či e-mailu tks@charitaopava.cz,“ žádá koordinátorka Tříkrálové sbírky v Opavě Marie Hanušová. Hledáme nejen celé skupinky Tří králů, které představují obvykle děti a jeden vedoucí starší patnácti let, ale i jednotlivce, které do skupinek sami zařadíme.

Pro koledníky je opět připravena řada soutěží a také hodnotných cen či volný vstup na bruslení a do aquaparku.

Děkujeme partnerům